• 900 متر باغ ویلا محوطه سازی شده به همراه 150 متر ویلا دو خوابه ، استخرشنا کاشی کاری شده به همراه تصفیه خانه ، انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی ، سند تک برگ عرصه و اعیان قابلیت تهاتر با واحد و ماشین تا 50% مبلغ

   قیمت: 13 میلیارد تومان
  • ملارد ، مهرچین
  • کد ملک: VL2659
  • 420 متر باغ با درختان تزیینی 100 متر ویلا ، دو خوابه مبله و کابینت شده محوطه سازی ، گل کاری و نورپردازی انشعابات تانکر آب 3000 لیتری ، برق قانونی و گاز مشاع چاه آب اختصاصی آلاچیق ، باربیکیو و آتشکده استخرشنا مجهز به تصفیه خانه واگذاری ملک بصورت بنچاق و قولنامه از سند مادر

   قیمت: 6 میلیارد تومان
  • ملارد ، مهرچین
  • کد ملک: VL2693
  • 500 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 80 متر ویلا ، یک خوابه انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی استخرشنا واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر

   قیمت: 5 میلیارد تومان
  • ملارد ، مهرچین
  • کد ملک: VL2687
  • ۳۳۰ متر باغ با انواع درختان میوه مثمر ۷۵ متر ویلا ، دو خوابه مبله و کابینت شده محوطه سازی ، گل کاری و نورپردازی انشعابات تانکر آب 2000 لیتری ، برق مصرفی استخرشنا مجهز به تصفیه خانه داخل مجموعه ویلایی واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر

   قیمت: ۴ میلیارد تومان
  • ملارد ، مهرچین
  • کد ملک: VL2692
  فروخته شد
  • 300 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 85 متر ویلا ، دو خوابه محوطه سازی ، گل کاری و نورپردازی انشعابات تانکر آب 3000 لیتری ، برق و گاز مشاع آتشکده ، باربیکیو و استخرشنا مجهز به تصفیه خانه واگذاری ملک بصورت بنچاق و قولنامه از سند مادر

   قیمت: 3.5 میلیارد تومان
  • ملارد ، مهرچین
  • کد ملک: VLF2691
  • 400 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 85 متر ویلا ، دو خوابه محوطه سازی ، گل کاری و نورپردازی انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی استخرشنا مجهز به تصفیه خانه واگذاری ملک بصورت بنچاق و قولنامه از سند مادر

   قیمت: 6 میلیارد تومان
  • ملارد ، مهرچین
  • کد ملک: VL2688
 • فروش باغ و باغچه آماده ساخت در شهریار !
  • 650 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 100 متر ویلا ، دو خوابه انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی استخرشنا مجهز به تصفیه خانه واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر

   قیمت: 7.5 میلیارد تومان
  • ملارد ، مهرچین
  • کد ملک: VL2680
  • 500 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 150 متر ویلا ، دو خوابه انشعابات تانکر آب 3000 لیتری ، برق و گاز مصرفی استخرشنا مجهز به تصفیه خانه واگذاری ملک بصورت سند تک برگ

   قیمت: 7.5 میلیارد تومان
  • ملارد ، مهرچین
  • کد ملک: VL2679
  • 700 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 250 متر ویلا ، دو خوابه یک خواب مستر انشعابات تانکر آب 5000 لیتری ، برق مصرفی و گاز قانونی استخرشنا مجهز به تصفیه خانه و آبگرم معاوضه با ماشین هم دارد واگذاری ملک بصورت بنچاق و قولنامه از سند مادر

   قیمت: 8 میلیارد تومان
  • ملارد ، مهرچین
  • کد ملک: VL2673
  • 700 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر و تزیینی 120 متر ویلا ، دو خوابه انشعابات تانکر آب 6000 لیتری ، برق و گاز مصرفی آلاچیق ، استخرشنا مجهز به تصفیه خانه سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت سند شش دانگ تک برگ

   قیمت: 8.5 میلیارد تومان
  • ملارد ، مهرچین
  • کد ملک: VL2676
  • 300 متر باغ با درختان میوه مثمر 70 متر ویلا نقلی ، دو خوابه انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی آتشکده و استخرشنا مجهز به تصفیه خانه واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر

   قیمت: 4.5 میلیارد تومان
  • ملارد ، مهرچین
  • کد ملک: VL2675
  • 350 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 140 متر ویلا ، دو خوابه انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی استخرشنا سرپوشیده مجهز به تصفیه خانه و آبگرم واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر

   قیمت: 5.5 میلیارد تومان
  • ملارد ، مهرچین
  • کد ملک: VL2674
صفحه 1 از 6