بر این اساس اکنون میانگین واحدهای مقاوم مسکن روستایی به حدود ۴۰ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۵ این رقم به بیش از ۷۰ درصد برسد. ۳۰ درصد باقیمانده هم به‌تدریج توسط مردم تا سال ۱۴۰۴ مقاوم می‌شوند.

حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد که ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار روستایی در آنها سکونت دارند؛ یعنی حدود ۶۰۰ هزار واحد کسری مسکن روستایی داریم. در سال ۱۳۸۴ به عنوان سال ابتدایی برنامه چهارم توسعه، بر اساس برنامه‌ریزی و آمارگیری مشخص شد بیش از ۸۵ درصد خانه‌های روستایی از نظر سازه غیرمقاوم هستند. بنابراین از ابتدای برنامه چهارم قرار شد سالی ۲۰۰ هزار مسکن روستایی مقاوم‌سازی شود.

در طول این سال‌ها برای بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد تسهیلات تامین شد و مقام‌سازی ۲۰۰ هزار واحد سالانه محقق شد، البته در برخی سال‌ها مانند سال ۹۴ بیش از ۴۰۰ هزار واحد تسهیلات گرفتند. از این میان، یک میلیون و ۷۳۰ هزار واحد موفق به عقد قرارداد شدند و یک میلیون و ۵۴۱ هزار واحد پایان کار دریافت کردند.

تفاوت تعداد واحدهایی که قرارداد منعقد کرده‌اند با کسانی که پایان کار دریافت کرده‌اند ۱۸۰ هزار واحد است. این تعداد یا در حال کار هستند یا به دلیل مشکلات مالی صاحبان خانه‌ها، روند بازسازی واحدها متوقف شده است. به همین دلیل امسال با کمک دولت و با استفاده از حساب ۱۰۰ امام خمینی(ره) تلاش دارند به‌تدریج در یک فرآیند ۳ ساله همه واحدهای نیمه‌تمام که مشکلات اقتصادی دارند، مقاوم‌سازی خانه‌های‌شان را به اتمام برسانند. در عین حال روند تسهیلات ۲۰۰ هزار واحد هم ادامه دارد. در کنار بهسازی مسکن روستایی، کار بازسازی مناطق سانحه‌دیده را هم در دستور کار داریم که در قالب این طرح بازسازی ۳۵۰ هزار واحد به اتمام رسیده است.

تسهیلات نوسازی مسکن روستایی ۱۸ میلیون تومان برای ۱۲۰ هزار واحد و ۲۰ میلیون تومان برای ۸۰ هزار واحد است. وام۲۰ میلیون تومانی برای کسانی است که خانه‌های قدیمی را خراب می‌کنند و دوباره می‌سازند و چون صاحبان این واحدها بیشتر هزینه می‌کنند، تسهیلات بیشتری دریافت می‌کنند. همچنین در روستاهای نواحی مرزی به خاطر بالاتر بودن هزینه‌ها ۲۰ میلیون تومان وام می‌دهیم. سود تسهیلات مسکن روستایی ۵ درصد است البته وام به شکل قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود و دولت مابه‌تفاوت سود تسهیلات را یارانه می‌دهد.