می خواهم به شما در مورد استعلام آنلاین سند کمک کنم . برای تصدیق اصالت سند ملکی ، می‌توانید از سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استفاده کنید .
در این سایت ، می‌توانید از خدمات مختلفی مانند :
 

استعلام سند ( تصدیق اصالت سند )

پیگیری وضعیت استعلام الکترونیک ملک

استعلام عوارض شهرداری

استعلام کد رهگیری

محاسبه هزینه سند

استعلام کد رهگیری از طریق سامانه خودنویس

برای دریافت استعلام سند ملک یا استعلامات دیگر ، ابتدا وارد لینک های فوق شوید . سپس با وارد کردن کد ملی یا پلاک ثبتی، می‌توانید استعلام مربوطه را دریافت کنید. اگر مستقیما از سایت ثبت اسناد وارد شدید از منوی خدمات الکترونیک، گزینه “استعلامات ثبتی” را انتخاب کنید و در این قسمت، گزینه “تصدیق اصالت سند” را انتخاب نمایید.