ملکی خریدار کردم به متراژ ۶۰متر. دارای سند منگوله دار در سال ۸۶ میباشد. ایا این ملک پایان کار دارد که سند گرفته شده؟
چون برگی با عنوان پایان کار به من داده نشده از سوی فروشنده
بعداز سند در ۸۶ سه دست با وکالت تفویض به بنده رسیده ایا میتوانم سند تک برگ بگیرم.
ضمنا وکلا زنده‌اند

پاسخ
 بله صدور سند به معنای انجام پایان کار آن است و با همان وکالتنامه میتوانید اقدام به درخواست سند نمایید