به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، یکی از اساسی ترین نیازهای هر خانواده، داشتن سرپناهی مناسب برای زندگی است. با توجه به اطلاعات به دست آمده از سرشماری سال 1395، در پایتخت به طور متوسط 47 درصد از هزینه های یک خانواده مربوط به تأمین مسکن است که این هزینه در دهک های پایین جامعه به 70 درصد هم می رسد. این اطلاعات بیان کننده سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانواده است.
در حقیقت می توان گفت اگر بتوانیم بازار مسکن را در جامعه سامان دهیم و همه دهک ها بتوانند صاحب خانه شوند، گام بلندی به سوی توانمند کردن اقتصادی خانوارها برداشته ایم. بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مانند دیگر کشورها، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است. همچنین بنا بر اصل 31 قانون اساسی، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند؛ به ویژه روستانشینان و کارگران، مسکن مناسب فراهم کند.
لزوم برنامه ریزی برای صاحب خانه شدن خانوارهای ناتوان 
وضعیت کنونی بازار مسکن در ایران، به نحوی است که بسیاری از افراد جامعه توانایی تأمین هزینه مسکن خود را ندارند. ارزیابی این مسئله به کمک شاخص هزینه دسترسی به مسکن مؤثر انجام می شود. در واقع این شاخص، بیان کننده تعداد سال هایی است که یک خانوار با پس انداز یک سوم درآمد خود می تواند هزینه خرید مسکن را تأمین کند.