به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، ذبیح الله خداییان روز یکشنبه در این جلسه با بیان اینکه جامعه سردفتری همواره مورد احترام و اعتماد مردم است و اسناد تنظیم و ثبت شده موجب آرامش صاحبان سند است، افزود: اعتماد ایجادشده مرهون زحمات افراد بسیاری از گذشته تا زمان حال بوده است. سند رسمی در همه مراجع اعتبار دارد و اعتبار ندادن به آن جرم تلقی می شود؛ بنابراین از ضروری ترین وظایف ما، توسعه سند رسمی و اعتبار آن در جامعه است.
وی با اشاره به بند ۶۷ سیاست حاکم بر برنامه ششم که به تاکید مقام معظم رهبری هم رسیده بر لزوم توسعه اعتبار سند رسمی تاکید کرد و ادامه داد: توسعه اعتبار سند رسمی از جمله برنامه های سازمان ثبت و برنامه های تحولی قوه قضاییه در جامعه است. امروز هم طرح ارتقای اعتبار سند رسمی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد و این همه تاکید به دلیل آثار این توسعه در جامعه است که ایجاد نظم و امنیت در جامعه از جمله آن به شمار می رود.
خداییان مبارزه با پولشویی و پیشگیری از آن را با سند عادی محتمل دانست و ادامه داد: این پول ها با سند رسمی قابل ردیابی است. بانک های اطلاعاتی موجود و تنظیم و ثبت سند رسمی در این راستا می توانند با ردیابی جلوی این امر را بگیرند. همه باید در راستای ارتقا و توسعه سند رسمی تلاش کنیم و در این زمینه همکاری جامعه سردفتری، سازمان ثبت و جامعه حقوقدانان ضروری است.
وی با تاکید بر به روز رسانی قوانین ثبتی اظهار داشت: در این زمینه همکاری جامعه سردفتری با سازمان ثبت در به روز رسانی قوانین و مقررات به خصوص در زمینه قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی ضروری است.