روزنامه دنیای اقتصاد در قسمتی از این گزارش آورده است: سرعت رشد جمعیت طی سه سال گذشته، نسبت به سال های ۹۰ تا ۹۵، کندتر شده است. ایران در حال حاضر ۸۳ میلیون نفر جمعیت دارد که در قالب ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در کشور سکونت دارند. بیش از نیمی از جمعیت ایران را در حال حاضر، «میانسال» و «سالمند» تشکیل می دهد. اما از آنجا که میزان زاد و ولد در سال های اخیر و به خصوص سال گذشته به شکل بی سابقه ای کاهش پیدا کرد و همه سناریوهای جمعیتی بر «کاهش شاخص رشد جمعیت تا سال ۱۴۳۰» اشتراک نظر دارد، برآورد می شود در ۱۴۳۰ از هر ۴ ایرانی، یک نفر حداقل ۶۰ سال سن داشته باشد. روند پیری جمعیت طی سال های پیش رو، بازار مسکن را با ۶ نوع دگرگونی مواجه می کند که مهم ترین آن «افت شدت تقاضا و تشدید گرایش به واحدهای کم متراژ» است. بر این اساس، ساخت و ساز باید به سمت «الگوی مسکن سالمندان» تغییر کند.
نسخه به روزرسانی شده اطلاعات جمعیتی کشور مربوط به سال ۹۸ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد؛ بر این اساس، مرکز آمار با به روزرسانی آخرین اطلاعات مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، آخرین تحولات جمعیتی کشور در سال جاری را تشریح کرد؛ اطلاعات به روزرسانی شده درخصوص مشخصات و ترکیب جمعیتی کشور در عین حال نشان دهنده ۶ نشانگر یا شاخص جمعیتی است که همه این نشانگرها از شتاب رشد جمعیت سالمند در کشور حکایت دارند؛ ۶ نشانگر پیرشدن جمعیت ایران با شتاب قابل توجه در سال های پیش رو، حداقل حاوی سه پیام مهم برای سیاست گذار جمعیتی، بخش های کلان اقتصادی و متولی بخش مسکن است؛