عدم اجرای طرح های مالیاتی در حوزه مسکن و املاک مساله ای است که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در این حوزه شده است. یکی از این مشکلات بروز دلال بازی ها در حوزه مسکن است که علاوه بر افزایش قیمت ها، باعث رکود نسبی فعالیت های ساخت وسازی هم شده است.
به جریان درآمدن حجم عظیمی از سرمایه های در گردش برای انجام دلال بازی ها در حوزه مسکن باعث شده تا فعالیت های مولد جذابیت کمتری برای سرمایه گذاران داشته باشند. اما سوال این است که چرا از ابزارهای مالیاتی برای کنترل این دلال بازی ها استفاده نمی شود؟ سوالی است که رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی پاسخ آن را در عدم وجود اطلاعات کافی در حوزه املاک و مسکن جستجو می کند.
هر ملک باید یک کد داشته باشد 
علی اکبر عرب مازار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به عدم اجرای طرح های مالیات بر املاک در کشور، علت این امر را در عدم وجود اطلاعات دقیق ارزیابی کرد و گفت: زمانی که به اشخاص یک کد ملی می دهیم بر اساس آن همه اطلاعات مربوط به یک فرد ثبت می شود؛ در حوزه املاک و مسکن هم باید همین اتفاق بیافتد به طوری که با دادن یک کد به هر ملک، همه اطلاعات مربوط به مالکیت و قیمت آن قابل رصد باشد.