از آنجا که آپارتمان های نوساز بیشترین تاثیر را از جهش قیمت مسکن می گیرند و در نتیجه بهای فروش آنها بیش از دیگر گروه های سنی با استطاعت متقاضیان مسکن فاصله دارد، طی دو سال اخیر به تدریج سهم آپارتمان های نوساز از کل معاملات مسکن کاهش یافته و از حدود ۵۵ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. با وجود این کاهش مطلوبیت، هنوز هم بیشترین آپارتمان های فروخته شده در بازار مسکن در شرایطی که معاملات به حداقل ممکن رسیده، باز هم املاک نوساز تا حداکثر ۵ سال ساخت هستند. اما نامشخص بودن آینده بازار  مسکن  سبب شد از چند ماه گذشته سازنده ها به تدریج از بازار خارج شوند و در نتیجه با کمبود جدی عرضه آپارتمان های نوساز روبه رو شویم. این کمبود در اغلب مناطق مشهود بود تا اینکه سیگنال های توقف  رشد  شدید  قیمت مسکن  دریافت شد و حتی اخباری از کاهش قیمت پیشنهادی مسکن در تهران و حتی شهرهای جدید حومه به گوش رسید. به دنبال این ماجرا در هفته های اخیر برخی از سازنده ها و مالکان آپارتمان های تازه ساز چند ساله که بازار را ترک کرده بودند، دوباره املاک خود را نزد واسطه ها فایل کرده اند. یکی از این مناطق که این تغییر جنس سنی فایل ها در آن محسوس بوده، منطقه ۱۲ است. بررسی فایل های موجود نزد مشاوران املاک این منطقه نشان می دهد تعداد آپارتمان های نوساز تا پنج سال ساخت عرضه شده در بازار معاملات ملکی طی چند هفته اخیر تقریبا دو برابر شده است.