به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، عبدالحمید امامی در نخستین نشست ستاد عالی ممیزی املاک شهر تهران افزود: با انجام ممیزی املاک و با اطلاعات به دست آمده می توان بر اساس نیازهای احصاء شده؛ برنامه ریزی های لازم جهت بهبود شرایط زندگی در شهر را انجام داد.
وی با اشاره به ضرورت بهروز شدن ممیزی املاک شهر تهران بر اساس مصوبات قانونی اضافه کرد: مدیریت شهری نیازمند اطلاعات دقیق و به روز شهری است که این امر از طریق انجام درست ممیزی املاک حاصل می شود.
معاون شهردار تهران ادامه داد: جمع آوری اطلاعات، مشخصه اصلی طرح ممیزی املاک است و این طرح یکی از مهمترین فعالیت های شهرداری ها به منظور به روزرسانی پایگاه اطلاعات املاک شهر تهران است.
بر اساس این گزارش، پنجمین مرحله ممیزی املاک شهر تهران در سال ۱۳۸۶ با رویکرد بهروزرسانی بانک اطلاعات املاک و شناسایی تخلفات ساختمانی آغاز و مدت ۵ سال به طول انجامید.
با توجه به ضرورت بهروزرسانی بانک اطلاعات املاک، صحت و دقت لازم در جمع آوری اطلاعات با گذشت حدود ۱۰ سال، ششمین مرحله ممیزی املاک شهرتهران با استناد به ماده۹ قانون نوسازی و عمران شهری، در سال جاری در حال انجام است که طی آن سرشماری از تمامی املاک مسکونی و غیرمسکونی مناطق ۲۲گانه شهرتهران انجام می شود.