شاخص بهای مسکن اجاری در استان تهران طی سه ماه اول امسال در مقایسه با بهار پارسال به 3/ 9 درصد رسید که در مقایسه با سایر استان‌ها در رتبه 26 به لحاظ رشد شاخص اجاره‌بهای مسکن قرار گرفت.به گزارش دنیای اقتصاد ،  بر اساس این گزارش، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری کشور در سه ماه اول سال 95 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل – بهار 94 – به میزان 8/ 10 درصد افزایش یافت.این شاخص که در بهار امسال به 9/ 186 رسید نسبت به فصل زمستان نیز معادل 5/ 1 درصد افزایش یافت.بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: کمترین میزان افزایش شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته مربوط به استان کرمانشاه به میزان 4/ 3 درصد و بیشترین آن مربوط به استان چهارمحال و بختیاری به میزان 5/ 19 درصد است.