بر اساس آمارهای بانک مرکزی، معاملات مسکن حدود ۶۰درصد کاهش یافته که این نشان دهنده آن است که خریداران عملا از خرید مسکن در این شرایط منصرف شده اند و این مسئله برای مشاوران املاک زیان است چراکه کاهش معاملات باعث کاهش درآمد بنگاهی ها هم می شود.
> جلو سودجویی ها گرفته می شود؟
در این حال این پرسش مطرح می شود که با متراژی کردن طرح اجاره وفروش مسکن جلو سودجویی ها گرفته می شود؟ آیا این مساله به نفع مشاوران املاک از یک سوی و مردم به عنوان موجر و مستاجر یا خریدار و فروشنده است؟ 
محمدرضا رضایی کوچی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه گفت: این کمیسیون در حال بررسی تغییر نحوه دریافت کمیسیون مشاوران املاک از ثمن معامله به متراژ مسکن است.
وی افزود: از حدود دو سال پیش بازار خرید و فروش و اجازه مسکن در کشور بخصوص کلانشهرها دچار تشنج شده و دولت تاکنون فعالیت جدی برای برطرف کردن مشکلات اجاره نشین ها انجام نداده است.