به گزارش امید کرم الهی خبرنگار استان کرمانشاه مقاومتی نیوز هدایت سرمایه به سمت بازار های مولد به منظور داشتن رشد اقتصادی پویا امری ضروری است.

بسیاری از کشور های جهان با وضع قوانین مالیاتی همچون قانون مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) مانع از ورود سرمایه به بخش های غیر مولد می شوند. این قانون ها ضمن رونق بخشی به  تولید داخلی، دست دلالان و سوداگران از بازار های موازی تولید را کوتاه می کنند.

مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری برای توزیع ثروت
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مقاومتی نیوز ضمن اشاره به مؤثر بودن این ابزار قانونی به منظور کنترل بازار مسکن اظهار داشت: یکی از پسندیده ترین روش ها برای توزیع و بازتوزیع ثروت در کشور همین ابزار مالیات بر عایدی سرمایه است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر مثبت این پایه مالیاتی جدید گفت: گرفتن مالیات از بازارهای موازی تولید، در بسیاری از کشورهای جهان اجرایی می شود.

مصری با ابراز تاسف از نظام فعلی مالیاتی کشور، تصریح کرد: بار اصلی مالیاتی در کشور، بر روی دوش تولیدکنندگان است، این در حالی است که بیشترین مالیات را باید افرادی بدهند که به ثروت های بادآورده دست یافته اند.

زیرساخت قانون مشخص کردن میزان درآمد افراد وجود دارد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، وجود یک بانک اطلاعاتی مشخص از دارایی های اشخاص مختلف است، ادامه داد: در صورت وجود این بانک اطلاعاتی، تمام معاملات افراد ثبت شده و به راحتی می توان از عایدی سرمایه بدست آمده توسط اشخاص، مالیات گرفت.

وی با بیان اینکه قانون مشخص کردن درآمد اشخاص قبلا به تصویب مجلس رسیده است، گفت: بنابراین برای فراهم کردن بانک اطلاعاتی از درآمد افراد احتیاج به تصویب قانون نداریم.

لزوم تصویب هر چه سریعتر طرح مالیات بر عایدی سرمایه

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر لزوم تصویب هر چه سریعتر طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد: اگر زیرساخت های طرح مالیات برعایدی سرمایه فراهم شود، اثرات مثبت آن در بازارهای مختلف نظیر بازار مسکن نمایان خواهد شد.