به گزارش ایلنا، پیروز حناچی با بیان اینکه عوارض ساخت وساز در تهران از سال ۹۳ ثابت مانده بود و این امر هزینه های قابل توجهی را به شهر تحمیل میکرد، گفت: در گذشته نسبت عوارض به کل هزینه ها چیزی حدود ۶.۶ درصد بود. از سال ۹۳ تا به حال با وجود اینکه قیمت املاک افزایش یافت، این میزان به حدود یک درصد کاهش پیدا کرد. واقعیت این است که ثابت نگه داشتن عوارض به این میزان به نفع هیچکس نیست چرا که عده ای در این میان فعالیت غیرمولد و ضداقتصادی انجام می دهند و ادامه این شیوه به نوعی به این معناست که گویی حق شهر و سایر شهروندان را گرفته ایم و صرفاً به این افراد داده ایم.
وی با تاکید بر اینکه باید قیمت عوارض ساخت و ساز را متعادل نگه داریم، ادامه داد: این قیمت نه آن قدر باید افزایش پیدا کند که روی بازار مسکن تأثیر منفی بگذارد، نه آن قدر پایین باشد که به نظر بیاید ما یک رانت ویژه به مالکان زمین و کسانی که در حال ساخت وساز هستند، داده ایم. در حال حاضر نرخی که شورا تعیین کرده متعادل و منطقی و به طور متوسط در کل شهر حدود ۱.۷ درصد قیمت آپارتمان نوساز است.
شهردار تهران در پاسخ به اینکه آیا افزایش عوارض فشاری به مردم در محلات کمتر برخوردار تحمیل نمی کند، گفت: اولاً برای قطعات کوچک مقیاس و همچنین مناطق جنوبی شهر ملاحظاتی در نظر گرفته شده و در بافت های فرسوده صدور پروانه رایگان است. ثانیاً، میزان افزایش متوسط ۷. ۰ درصد (هفت دهم درصد) تا ۳ درصدی عوارض به نسبت قیمت تمام شده ابنیه عدد چندان سنگینی نیست