قیمت مسکن در بسیاری از مناطق جنوب تهران نسبت به دو سال قبل بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته و هم اکنون برای خرید یک آپارتمان معمولی در این محله ها باید حدود ۴۰۰ میلیون تومان فراهم کرد.
به گزارش ایسنا، آخرین وضعیت بازار مسکن در جنوب شهر تهران نشان می دهد که درصد رشد عقب ماندگی این مناطق نسبت به شمال شهر جبران شده و این مناطق نیز به اشباع قیمتی نزدیک شده اند.
قیمت مسکن در جنوب پایتخت نسبت به دو سال قبل دو تا سه برابر شده است. البته هنوز می توان با بودجه کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان در این مناطق آپارتمان خریداری کرد. در خردادماه امسال یک سوئیت ۳۲ متری پنج سال ساخت در محله آهنگ ۳۷۰ میلیون تومان فروخته شده است. در مسعودیه یک آپارتمان ۶۵ متری ۱۸ سال ساخت ۳۶۷ میلیون تومان به فروش رسیده و در محله ابوذر واقع در منطقه ۱۵ یک آپارتمان ۵۸ متری شش سال ساخت به مبلغ ۳۷۸ میلیون تومان فروخته شده است. جست وجوها نشان می دهد اکثر قراردادها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان منعقد شده است.
با این حال عمده متقاضیان مؤثر بازار مسکن در جنوب تهران از جهش قیمت ها غافلگیر شده و خانه اولی ها دیگر با وام ۱۶۰ میلیون تومانی نمی توانند خانه دار شوند. به همین دلیل تقاضا برای دریافت تسهیلات به شدت کاهش یافته و قیمت اوراق تسهیلات مسکن که تا دو سال قبل در محدوده ۸۰ هزار تومان بود به حدود ۴۵ هزار تومان رسیده است.
میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۴ از حدود ۳.۸ میلیون تومان در هر متر مربع در خردادماه ۱۳۹۶ به ۹.۵ میلیون تومان در خرداد ۱۳۹۸ رسیده است. در منطقه ۱۸ نیز متوسط قیمت در خرداد ۱۳۹۶ متری ۲.۳ میلیون تومان بوده که خرداد ۱۳۹۸ متری ۶ میلیون تومان شده است.