خبرگزاری ایسنا: رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: کاهش ۶۰ درصدی معاملات این پیام واضح را به طرف عرضه می دهد که باید قیمت های پیشنهادی را پایین بیاورد و معتقدم در ماه های آینده این اتفاق می افتد.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه سال ۱۳۹۱ است که قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر شد. در آن فضا عده ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتاً با توجه به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. در حال حاضر نیز این گونه است و معتقدم نرخ هایی که بالا می رود توهمی بیش نیست؛ زیرا توان خرید مردم نمی رسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت می گیرد، نه آن چه از سوی مالک اعلام می شود.
خسروی تاکید کرد: معنای واقعی کاهش ۶۰ درصدی معاملات این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته و طبیعتاً طرف عرضه باید قیمت ها را پایین بیاورند. به اعتقاد من در ماه های آینده این اتفاق می افتد و مالکان مجبور می شوند قیمت های پیشنهادی را کاهش دهند.
آمار کل به تورم منطقه ای ملک دامن می زند 
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از اعلام افزایش مداوم قیمت مسکن گفت: زمانی که مراکز آماری، درصد کلی از افزایش قیمت مسکن اعلام می کنند عده ای از این فضا سوءاستفاده می کنند و دیگر مشکل بتوان انتظار داشت قیمت ها پایین بیاید. شاخص قیمت شهر تهران در خردادماه توسط بانک مرکزی ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع اعلام شده در حالی که در بسیاری از مناطق جنوب تهران، میانگین روی اعداد پنج تا هفت میلیون تومان است.