به گزارش فیدوس: بانک مرکزی دو روز بعد از انتشار گزارش بازار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی گزارشی از بازار مسکن تهران در خرداد ماه را منتشر کرد که در آن متوسط قیمت خرید و فروش کمتر از گزارشهای این وزارتخانه است.

روز گذشته دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارش بازار مسکن متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران را ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد این در حالیست که امروز بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش را ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد و حدود متری ۱۲۵ هزار تومان پایین تر از آمارهای وزارت راه و شهرسازی است.
دو روز پیش همچنین دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی در گزارش خود اعلام کرد که در خردادماه سال جاری ۶۱۲۷ فقره معامله مسکن انجام شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته (خرداد ۹۷) که ۱۵۲۰۹ فقره معامله بوده، ۵۹.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.این در حالیست که بانک مرکزی تعداد معاملات را ۶ هزار فقره اعلام کرده است.

بانک مرکزی در این گزارش خود تاکید کرده است که تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال 1398 برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده می‌شود.

این در حالیست که بانک مرکزی امروز اعلام کرد که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1398، به 6هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 59.8 درصد کاهش را نشان می دهد. 
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 133 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.9 و 104.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.
*حجم معاملات مسکن 
بر اساس گزارش بانک مرکزی ، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خرداد ماه سال 1398 حاکی از آن است که از مجموع 5986 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 7 ، 39 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با خرداد ماه سال قبل ۰ ، 4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد های با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خرداد ماه سال 1398 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15 درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم های 0 ، 9 و 7، 8 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 6 ،70 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در خرداد ماه سال جاری مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ، 4 ، 2 ، 10 ، 14 ، 7 ، 8 ، 15 ، 1 و 3)بوده و 12 منطقه باقی مانده 4، 29 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

تحولات قیمت مسکن

در خرداد ماه سال 1398 ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 0 ،133 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9 ،4 و 3 ، 104 درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 10 (معادل 2 ، 134 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 1 (معادل 0 ،89 درصد) تعلق دارد.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 1 ، 268 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 2 ، 60 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0 ، 89 و 9 ،107 درصد افزایش نشان می دهند.

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در سه ماهه نخست سال - 1398
تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در سه ماهه نخست سال 1398 به حدود 5 ، 21 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 8 ، 44 درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 1 ، 124 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 7 ، 106 درصد افزایش نشان می دهد.