براساس آخرین آمار منتشره از تحولات بازار مسکن متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خرداد ماه سال جاری ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۴.۹ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۰۴.۳ درصدی روبرو بوده است.

همچنین در خردادماه سال ۹۸، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد کاهش داشته است.

بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمربنا در خرداد ماه سال جاری نشان می‌دهد که از مجموع ۵۹۸۶ واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۹.۷ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

در این بین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خرداد ماه سال جاری نشان می‌دهد که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

براساس این گزارش بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۰ (معادل ۱۳۴.۲ درصد) و کمترین میزان مربوط به منطقه ۱ (معادل ۸۹ درصد) بوده است.

در بین مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۲۶ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به منطقه ۱ و کمترین آن با قیمت ۶ میلیون و ۲۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد در خرداد ماه سال جاری حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحد‌های مسکونی با ارزش ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۵.۳ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

در این بین واحد‌های دارای ارزش ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نیز با اختصاص سهم ۱۱.۵ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اند.

به طور کلی در خرداد ماه سال جاری حدود نیمی از معاملات انجام شده مربوط به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان بوده است.


بررسی بازار اجاره بها

بررسی بازار اجاره بها در خرداد ماه سال جاری نشان می دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران با رشد ۲۳ درصدی و در کل مناطق شهری با رشد ۲۰.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل روبرو بوده است.