افزایش قابل توجه بنگاه های املاک کشور طی ۱۰ سال
بررسی‌‎ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۹ کل بنگاه‎های املاک کشور، ۱۹ هزار و ۳۰۰ واحد بوده که این میزان تا سال ۱۳۸۲ به ۲۵ هزار و ۳۰۰ واحد، تا سال ۱۳۸۷ به ۶۹ هزار و ۵۵ واحد، تا سال ۱۳۹۳ به ۱۱۲ هزار و ۲۷۰ واحد و تا سال ۱۳۹۷ به ۱۵۸ هزار و ۲۲۰ واحد رسیده است. به عبارت دیگر، می‎توان گفت طی ۱۰ سال‌ اخیر تعداد بنگاه‎های  املاک کشور ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.

اخبار واحدهای طرح مسکن مهر
تکمیل، افتتاح و بهره‌برداری از واحدهای طرح مسکن مهر در برخی از مناطق کشور با کمبود منابع مالی مواجه شده و برای حل این مشکل به‎خصوص در شهرهای جدید، با اتکا به منابع داخلی تلاش‌هایی صورت گرفته است.
اما به نظر می‌رسد این راهکار نتوانسته تمام مشکلات را حل کند،‌ چراکه گفته می‌شود وزارت راه و شهرسازی در پی افزایش وام مسکن مهر در برخی مناطق از مبلغ ۴۰ میلیون، به ۵۰ میلیون تومان است.
با این کار احتمالاً پرونده مسکن مهرهای بدون مسئله بسته خواهد شد، اما باید به این نکته توجه شود که بار بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر بر دوش متقاضیان این طرح قرار می‌گیرد که به‎طور معمول از قشر ضعیف جامعه هستند.