وی افزود: با وجودی که قراردادهای خرید و فروش، کاهش چشمگیری داشته، افت اجاره نامه ها در تهران کمتر بوده است. این نمایه می تواند حاکی از آن باشد که متقاضیان بالقوه خرید مسکن پس از رشد قیمت ها به سمت بازار اجاره سوق یافته اند.به گفته خسروی طی ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۸۰۲ قرارداد اجاره در تهران به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش نشان می دهد.رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که اوضاع معاملات در کل کشور نسبت به تهران مقداری بهتر است، گفت: ۳۱ هزار و ۱۰۸ قرارداد خرید و فروش مسکن طی ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸ منعقد شده است. این تعداد نسبت به ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۲ درصد کاهش یافته و نشان از اوضاع مناسب تر معاملات در کل کشور نسبت به شهر تهران دارد.خسروی هم چنین قراردادهای اجاره در کل کشور را طی زمان ذکر شده ۳۱ هزار و ۲۷۵ مورد اعلام و تاکید کرد: این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش ۱۷ درصدی نشان می دهد.