به گزارش اکوفارس، فصل نقل و انتقال مسکن آغاز شده است و اجاره نشین ها پر دغدغه برای نرخ هایی که مالکان بالا خواهند برد. آخرین آمار رسمی نشان می دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین امسال به ترتیب ۲۱.۹ و ۱۸.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این در شرایطی است که در فروردین سال ۹۷ نسبت به فروردین ۹۶ رشد شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۱۰.۴ درصد و در کل مناطق شهری نسبت ۹.۳ درصد گزارش شده بود.
افزایش نرخ اجاره به دلیل افزایش نرخ ارز تا حدود ۱۴ هزار تومان و به دنبال آن، رشد حدود برابری قیمت مسکن اتفاق افتاده است؛ اگرچه در برخی نقاط تهران شاهد بودیم که قیمت ملک تا سه برابر نیز افزایش یافته است. آمار بانک مرکزی موید آن است که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در فروردین امسال و در طول یک سال ۱۰۳.۹ درصد افزایش یافته است.
در این شرایط، مالکان انتظار دارند قیمت اجاره را هم تا این حد تغییر دهند؛ چراکه رشد نرخ اجاره را تابع بهای ملک می دانند. گزارش های میدانی از بازار مسکن نیز از تحرکات موجران برای بالا بردن شدید قیمت ها حکایت دارد؛ تا جایی که برخی فعالان بازار می گویند به طور خوشبینانه انتظار افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ اجاره در سال جاری وجود دارد.
راهکار دولتی برای تنظیم بازار اجاره 
طبق آخرین سرشماری در ایران در سال ۱۳۹۵ تعداد خانوارهای ایرانی برابر با ۲۴ میلیون خانوار بوده است که از این تعداد بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار در واحدهای استیجاری زندگی می کنند