وی گفت: اگر سامانه بازار املاک ایران کامل، جامع و معاملات به اندازه کافی در آن ثبت شود، فروشنده های ملک یا خریداران، الگویی مناسب در اختیار خواهند داشت.
فرهادیه با اشاره به تزریق قیمت های غیرواقعی و مسموم به بازار، اظهار کرد: اگر قیمت ها شفاف و واقعی در اختیار مردم قرار بگیرد، به نفع همه است.