به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمربنا در فروردین ماه امسال حاکی از آن است که از مجموع ۳ هزار و ۴۲۳ واحد مسکونی معامله شده واحدهای نوساز تا پنج سال ساخت با سهم ۴۰ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که سهم این گروه از آپارتمان‌های مسکونی از مجموع معاملات ثبت‌شده در بنگاه‌های املاک کشور در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته معادل ۵/ ۲ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم آپارتمان‌های ۶ تا ۱۰ ساله از مجموع معاملات نخستین ماه سال‌جاری ۹/ ۱۷ درصد، سهم آپارتمان‌های ۱۱ تا ۱۵ ساله ۱۳ درصد و سهم واحدهای مسکونی ۱۶ تا ۲۰ سال معادل ۴/ ۱۷ درصد بوده است.

آمار رسمی از وضعیت معاملات آپارتمان‌های بیش از ۲۰ سال نیز نشان می‌دهد سهم این گروه سنی از آپارتمان‌های مسکونی از مجموع معاملات فروردین ماه سال گذشته از ۵/ ۱۰ درصد به ۱۱ درصد در فروردین ماه سال‌جاری افزایش پیدا کرده است.

مطابق با گزارش رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی شهر تهران در فروردین ماه امسال به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب۱/ ۲درصد و ۱۰۳ درصد افزایش را ثبت کرده است.