افشین پروین پور در گفت وگو با تسنیم با بیان این که انتقادات متعددی به عملکرد وزیر سابق راه و شهرسازی در حوزه مسکن وارد است، اظهار کرد: مسئولان و مدیران کنونی نیز در خصوص بخش مسکن آدرس غلط می دهندT از این جهت که هیچ اشاره به سوداگری در بازار نمی کنند. آنها می گویند باید عرضه مسکن را افزایش داد و وام خرید پرداخت کنیم. این در حالی است که اصل مشکل مسکن در ایران سوداگری است.
وی تصریح کرد: هرچه قدر هم میزان عرضه مسکن را در بازار افزایش دهیم تا زمانیکه سوداگری را کنترل نکنیم، قیمت ها کنترل نمی شوند.
وی با بیان این که قیمت بالای مسکن باعث شده تا مردم نتوانند وارد بازار مسکن شوند، افزود: مسکن یک بازار ویژه و خاص است و شرایط عرضه و تقاضا مانند سایر بازارها در آن صادق نیست. وقتی بازار اسیر چنگال سوداگری است مکانیسم عرضه و تقاضا صادق نخواهد بود و تاثیری روی قیمت نمی گذارد.
کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با اظهارات یکی از مدیران دولتی در خصوص خرید متری مسکن برای حفظ ارزش پول اشاره کرد و با انتقاد از آن گفت: مسکن نباید وسیله ای برای حفظ ارزش پول مردم باشد. این مسئله نشان می دهد که پیش فرض فکری آقایان غلط است. وقتی گفته می شود مسکن و زمین بخرید یعنی این که اینها کالای سرمایه ای است. این بدترین معضل بازار مسکن به شمار می آید که تبدیل به کالای سرمایه ای شده است.