به گزارش ایلنا، احمد اصغری مهرآبادی در در شورای مسکن استان همدان اظهار داشت: از مجموع ۲ میلیون و۲۰۰ هزار مسکن مهر شهری یک میلیون و۸۰۰ هزار واحد آن تحویل متقاضیان شده و۲۰۰ هزار واحد آن اماده تحویل و۲۰۰ هزار واحد باقی مانده هم تا پایان امسال تکمیل می شود.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس هزار و۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به ایجاد خدمات زیر بنایی، انشعابات وخطوط انتقال، محوطه سازی، ایجاد مسجد وکلانتری و راههای دسترسی در مساکن مهر ازطریق فروش اراضی در اختیار سازمان ملی ومسکن اختصاص یافته است.
بنابر این گزارش مدیرکل راه وشهرسازی استان همدان هم در این جلسه اعلام کرد: ۸۶ درصد مسکن مهر استان همدان در شهرهای بالا و زیر ۲۵ هزار نفر و روستاها به متقاضیان واگذار شده است.