طرح منطقه ای شدن تسهیلات خرید مسکن به نظر می رسد می تواند طرح موفقی باشد و متقاضیان خرید مسکن که توانایی بازپرداخت اقساط را با نرخ سود کنونی (در بافت فرسوده 6 درصد) دارند می توانند بر اساس میزان توانایی در بازپرداخت اقساط میزان سقف تسهیلات را نیز انتخاب کنند.
حال با توجه به اینکه تسهیلات کنونی (سقف 80 میلیون تومان) کفاف خرید مسکن در کلان شهرها را نمی دهد این منطقه ای شدن شاید بتواند تا حدودی به خرید مسکن با تسهیلات مسکن کمک کند.
رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن در تماس تلفنی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری در شبکه دوم سیما از پیشنهاد طرحی خبر داد که بر اساس آن تسهیلات مسکن بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت به متقاضیان ارائه می شود.
وی با اشاره به اینکه به منظور رونق بخش مسکن از بسته ای رونمایی کردیم که بر مبنای آن به فضاهای جدیدی وارد خواهیم شد که تاکنون یا وارد نشده و یا کمتر وارد شده بودیم، افزود: پیش از این به منظور تنظیم و عرضه تسهیلات در حوزه های ساخت و خرید از سقف های تسهیلاتی استفاده می شد، اما در بسته جدید، سعی می کنیم از سایر پتانسیل هایی که تاکنون کمتر استفاده شده است، استفاده کنیم.
وی اظهار کرد: تا پیش از این از سقف های تسهیلات ثابت استفاده می کردیم؛ یعنی همه متقاضیان دهک های سوم تا هفتم که گروه هدف ما هستند