مازیار حسینی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه مسکن از اصول اولیه علم اقتصاد از جمله عرضه و تقاضا و نظام تعادل بخشی تبعیت می کند، افزود: زمانی که تولید و عرضه متناسب نباشد، این بازار نامتعادل می شود که اکنون به آن دچاریم.
وی گفت: در سال های گذشته پس از مسکن مهر در تولید مسکن افت داشتیم و با این فرض که تقاضا وجود ندارد و عرضه باید کاهش یابد به سمت سیاست های انقباضی رفتیم.
حسینی با اشاره به اینکه دو نوع بازار مسکن داریم، افزود: بازار مسکن لوکس کاهش نیافته است و روی متقاضیان واقعی ما اثرگذار نیست، اما گروه های هدف که دهک های متوسط و پایین ما هستند و به ویژه مسکن اولی ها نیاز به حمایت و کمک دارند.
۶ سال است دولت برنامه ای برای مسکن ندارد 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه گفت: از نگاه قانون گذار، مسئول مستقیم مسکن، دولت است و این وظیفه را در دولت، وزارت راه و شهرسازی دارد.
محمد دامادی افزود: وزارت راه و شهرسازی باید بازار مسکن را و سیاستگذاری و تنظیم کند و باید در این زمینه پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه دولت در ۶ سال اخیر برنامه منظمی در حوزه مسکن نداشته است، گفت: طرح بازنگری و جامع مسکن در انتهای دولت گذشته ارائه شد، اما پس گرفتند و در دولت جدید قرار شد طرح مسکن اجتماعی را ارائه کنند، اما تاکنون این طرح ارائه نشد و طرح جامع دیگری را هم ارائه نکردند.
تعادل عرضه و تقاضا برهم خورده است