به گزارش ایران خبر

سهم زمین با توجه به منطقه آن از 30 تا 70 درصد هزینه تمام شده یک واحد مسکونی است. بر اساس آمار قیمت مسکن حدود 90 درصد در تهران در مدت یکسال افزایش پیدا کرده است پس با توجه به افزایش 80 درصدی قیمت زمین می‌توانیم بگوییم زمین نقش بالایی در قیمت نهایی ساخت مسکن دارد. چون زمین فاکتوری مهم و تأثیر‌گذار در قیمت مسکن است پس تصمیم گیران اقتصادی باید تلاش کنند برای تعدیل قیمت زمین و در نهایت قیمت مسکن راهکارهایی را اجرا کنند. یک پیشنهاد به دولت این است که زمین‌هایی که در مالکیت حاکمیت یا نهادهای دولتی را برای ساخت و ساز واگذار کنند. همچنین مکان‌هایی مانند پادگان‌ها، زندان‌ها یا فضاهایی که قابلیت جابه‌جایی دارد را به بیرون شهرها منتقل کنند و از زمین‌های آن برای عرضه مسکن استفاده شود. البته قانون به دولت برای واگذاری زمین‌های در اختیار اجازه داده است. ساخت و ساز در شهرهای جدید با توجه به قابلیت توسعه این شهرها نیز می‌تواند در کنترل قیمت زمین و افزایش عرضه مسکن مؤثر باشد. متولیان بخش مسکن باید تلاش کنند تا قیمت تمام شده تولید مسکن کاهش پیدا کند تا عرضه مسکن تحت تأثیر قیمت بالای نهاده‌های تولید مانند زمین، مصالح، دستمزدها و خدمات قرار نگیرد. با کاهش ارزش پول ملی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی در حوزه تولید و عرضه مسکن با کمبود نقدینگی مواجه شدند و نقدینگی در بخش مسکن به یک سوم کاهش یافته است. وقتی قیمت زمین بالا رفته و سرمایه در گردش در بخش مسکن کاهش یافته است اثرات منفی بر تولید مسکن دارد. ارزش افزوده زمین و افزایش قیمت مسکن مانند تیغ دو لبه‌ای است که بخش ساخت و ساز بویژه ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده را تهدید می‌کند. ممکن است در ماه‌های آینده با کاهش نوسازی بافت‌های فرسود مواجه باشیم که این موضوع مشکلات آینده خود را در پی دارد.