آمار‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در بهمن سال ۱۳۹۷ به ۹ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۹ و ۴۹.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در بهمن امسال ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۷ و ۸۵.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۹ (معادل ۱۰۹.۲ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ (معادل ۶۱.۲ درصد) تعلق دارد.

بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از مجموع ۹ هزار و ۳۴۳ واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۴.۳ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با بهمن سال قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد‌های با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۹ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۹.۱ و ۸.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۱.۷ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در بهمن ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۸، ۷، ۱۱ و ۱) بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۸.۳ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در یازده ماهه سال ۱۳۹۷

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در یازده ماهه سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۱۴ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن ۳۲.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در بهمن امسال موید رشد به ترتیب معادل ۲۰.۴ و ۱۷.۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.