بهروز ملکی،کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعلام کرد: طی یکسال گذشته مسکن در رتبه سوم بازدهی اقتصادی در مقایسه با سایر بازارهای اقتصادی و موازی قرار گرفته است.

وی در این باره اعلام کرد: بررسی های صورت گرفته مربوط به رتبه بازدهی بازارهای اقتصادی در میان ۶ بازار مختلف انجام شده است که در این میان بازار مسکن در رتبه سوم قرار گرفته است.

ملکی گفت: این ۶ بازار عبارتند از بازار سکه و طلا، بازار ارز، بازار مسکن، بازار سرمایه (شاخص کل بورس)، تورم عمومی و سپرده رسمی بانکی که در میان این بازارها بازار سکه و طلا بیشترین بازدهی را طی یکسال گذشته برای سرمایه گذاران به همراه داشته است.

وی خاطرنشان کرد: بازدهی بازار مسکن طی یکسال گذشته بعد از بازدهی بازارهای طلا و سکه و بازار ارز، بیشترین میزان بازدهی بوده است؛ به این ترتیب بازار سکه و طلا طی یکسال گذشته با ثبت بیشترین بازدهی به میزان ۱۴۵ درصد پربازده ترین بازار سرمایه گذاران بوده است.

این در حالی است که بعد از بازار طلا و سکه بازار ارز با بازدهی ۱۴۰ درصدی دومین بازار پربازده برای سرمایه گذاران بوده است؛ همچنین در یکسال گذشته بازدهی بازار مسکن به لحاظ تحولات قیمتی بیش از ۹۰ درصد بوده است که این موضوع نشان دهنده جهش شدید قیمت مسکن در یکسال گذشته است.

شاخص کل بورس با ثبت بازدهی ۶۵ درصد بعد از بازارهای سکه و طلا، ارز و مسکن در رتبه چهارم قرار گرفته است؛ همچنین طی یکسال گذشته تورم عمومی از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است؛ این در حالی است که کم بازده ترین بازار برای سرمایه گذاران در یکسال گذشته بازار سپرده های رسمی بانکی بوده است که کمتر از ۲۰ درصد برای سپرده گذاران بازدهی داشته است و بنابراین بازار پول و سپرده بانکی کم بازده ترین بازار اقتصادی در یکسال گذشته در میان ۶ بازار مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه روندهای آماری حاکی از کاهش سرعت رشد قیمت مسکن و توقف جهش ها و رشدهای آنچنانی قیمت مسکن در شهر تهران است گفت: در مقطع زمانی کنونی بازار مسکن وارد فاز رکود شده است؛ در شرایط فعلی با گذار از دوره رونق به رکود باید در انتظار رکود چند ساله در بازار معاملات مسکن شهر تهران بود.

چرا که همه شواهد و آیتم های درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن در وضعیت فعلی و به شرطی که اتفاق و رویداد غیر قابل پیش بینی و غیر منتظره ای به وقوع نپیوندد حاکی از قرار گرفتن بازار مسکن در مسیر رکود است.

وی در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن در چرخه رکود و رونق توضیح داد: از نیمه دوم سال ۹۲ تا اوایل سال ۹۵ بازار معاملات مسکن وارد دوره رکود شد و در این دوره رکود سنگین و طولانی مدت بر بازار ملک حاکم بود؛ در برخی از این سال ها عملا قیمت واقعی مسکن که از تفاضل قیمت اسمی و نرخ تورم به دست می آید روند کاهشی داشت.

به این معنا که در برخی از سال های رکود مسکن، همواره تورم عمومی جلوتر از قیمت مسکن حرکت می کرد؛ اما در زمستان ۹۵ بازار مسکن وارد دوره رونق شد و در سال های ۹۶ و ابتدای ۹۷ رونق در بازار معاملات مسکن تجربه شد؛همزمان با کاهش متوالی و پی در پی حجم معاملات مسکن در شهر تهران در ماه های مختلف از سال ۹۷ هم اکنون بازار معاملات مسکن شهر تهران وارد فاز رکود شده است و انتظار می رود این رکود برای چند سال دامنه دار باشد.

ملکی با اشاره به تاثیر پذیری بازار مسکن سایر شهرها از بازار معاملات مسکن شهر تهران با تاخیر زمانی گفت: به نظر می رسد این رکود در ماه های آینده به بازار مسکن سایر شهرهای کشور نیز سرایت کند.
وی خاطرنشان کرد: تحول قیمتی خاصی برای بازار معاملات مسکن در سال ۹۸ نیز پیش بینی نمی شود و به نظر می رسد بازار معاملات مسکن در نقطه فعلی به وضعیت ثبات برسد.