به گزارش رادیو سهام به نقل از ایبِنا، چندی پیش کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ تصویب کرد که بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به عنوان افزایش سرمایه بانک مسکن منظور شود. این مصوبه در حالی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت که دولت در بند “ب” تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۹۸ مقرر کرده بود که بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور شود.

براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است جمع مانده بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در پایان مهرماه ۱۳۹۷ به میزان ۵۰۷ هزار میلیارد ریال بوده است که از این حدود ۴۱۰ هزار میلیارد ریال، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت خطوط اعتباری مسکن مهر است. در صورت افزایش سرمایه این بانک، نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن به ۱۷ درصد خواهد رسید که بسیار بیشتر از استاندارد ۸ درصد بانک مرکزی است و به همین دلیل خواهد توانست تسهیلات بیشتری اعطا کند و در واقع دارایی‌های موزون به ریسک خود را افزایش دهد.
بنابراین اختصاص این مبلغ به بانک مسکن خواهد توانست دست این بانک را در اعطای تسهیلات مسکن بازتر کرده و از آنجایی که ضریب ریسک تسهیلات مسکن ۵۰ درصد است، افزایش سرمایه بانک مسکن توانایی اهرم شدن بیشتری در مقایسه با سایر بانک‌ها دارد.