با توجه به اینکه طی چند سال اخیر بانک مسکن تنها بانک عامل با فعالیت موثر در حوزه توانمندسازی بخش تقاضا و عرضه بازار مسکن بوده است، در وضعیت کنونی که بخش مسکن با عدم تعادل میان دو طرف عرضه و تقاضا مواجه شده است نیاز است که دولت سازوکار مناسبی برای جبران کاهش قدرت خرید متقاضیان و سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم در برابر تورم ملکی ماه های اخیر به کار ببندد.

با اشاره به اینکه تسهیلات صندوق پس انداز مسکن به عنوان موثرترین اهرم تجهیز مالی متقاضیان مصرفی طی سال های اخیر در بازار مسکن است بررسی ها نشان می دهد تورم نقطه به نقطه شکل گرفته در بازار مسکن پایتخت در نیمه پاییز امسال به بیش از ۹۰ درصد رسیده و همین تورم ملکی سبب شده تا قدرت خرید تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم از حدود ۴۰ درصد در سال ۹۶ در سال جاری کاهش پیدا کند. از این رو انتظار می رود دولت سازوکاری برای جبران کاهش قدرت خرید سپرده گذاران خانه اولی مسکن یکم کند تا از این طریق از یک سو به رونق معاملات بازار مسکن و از سوی دیگر بازگشت امید و اعتماد به سپرده گذاران کمک کند.

افزایش قدرت خرید سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم می تواند دست کم به رونق معاملاتی واحدهای کوچک متراژ به ویژه در محدوده واحدهای مسکونی نوسازی شده در هسته فرسوده شهرها منجر شود.

همچنین از آنجاکه در حال حاضر بازار مسکن با یک نااطمینانی و هزینه های مبادلاتی بزرگ مواجه است که بیش از همه ناشی از فقدان اطلاعات مناسب، ارزان و در دسترس برای همه است؛ دولت برای کمک به بازار، ایجاد مسیری مناسب برای ارایه اطلاعات به تمامی فعالان بازار اعم از سازندگان، فروشندگان، متقاضیان و مشاوران املاک است تا تمامی اضلاع بازیگر این بازار بتوانند از منافع دسترسی به اطلاعات کامل و جامع استفاده کنند. چراکه دسترسی کامل به اطلاعات مربوط به بازار مسکن ابتدا منجر به کاهش هزینه های مبادلاتی و در نهایت منجر به رشد غیرواقعی قیمت ها خواهد شد.

در روند اجرای این طرح، پیش بینی هزینه پایین ساخت وساز برای واحدهای مسکونی مسکن مهر بدون لحاظ رشد نرخ تورم و محاسبه سطح پایین اقساط تسهیلات بانکی مربوط به این طرح سبب شد تا از یک سو برای بانک عامل هزینه جمع آوری اقساط پرهزینه شود و از سوی دیگر به دلیل نبود تضامین مناسب، بخشی از متقاضیان از پرداخت اقساط خود طفره روند. بنابراین متولی بخش مسکن می تواند به سازوکارهای مناسبی برای دریافت اقساط تسهیلات مسکن مهر برای کمک به بانک عامل دست پیدا کند.