همزمان با اکران ششمین قسمت از سریال ریزش ماهانه حجم معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران، بازار مسکن به حالت «نیمه تعطیل» درآمد. تازه‌ترین آمار رسمی از وضعیت معاملات مسکن در پایتخت نشان می‌دهد تعداد معاملات خرید آپارتمان در آبان ماه امسال برای ششمین ماه متوالی دچار افت شد و به کمترین میزان خود طی دست‌کم چهار سال گذشته- به استثنای فروردین ماه‌های نیمه تعطیل بازار ملک-رسید؛ به‌طوری‌که حجم معاملات خرید مسکن ثبت شده در آبان ماه، تقریبا به حجم معاملات مسکنماه‌های فروردین که به دلیل تعطیل بودن نیمی از روزهای ماه عملا حدود ۴ تا ۵ هزار معامله خرید در آن انجام می‌شود، نزدیک شده است. اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد حجم معاملات خرید آپارتمان، آبان ماه امسال برای سومین ماه متوالی به کمتر از ۱۰ هزار فقره رسید؛ در ماه میانی پاییز امسال، مجموعا ۵ هزار و ۹۴۱ فقره معامله خرید آپارتمان به ثبت رسید که این میزان به لحاظ ثبت کمترین حجم از معاملات خرید آپارتمان در این ماه، رکوردی جدید محسوب می‌شود.

در دو ماه شهریور و مهر ۹۷ هم حجم معاملات خرید آپارتمان با افت محسوس و ثبت کمتر از ۱۰ هزار معامله خرید آپارتمان در هر کدام از این دو ماه، رکورددار کاهش حجم معاملات خرید آپارتمان طی ۴ سال گذشته از بابت چهار رقمی شدن تعداد معاملات خرید املاک مسکونی شد؛طی ۴ سال گذشته، به استثنای ماه‌های فروردین و مهر۹۵، کاهش حجم معاملات خرید آپارتمان به کمتر از ۱۰ هزار فقره، بی‌سابقه بوده است. در واقع بدون محاسبه ماه‌های فروردین که بازار مسکن نیمه تعطیل بوده وهمچنین با چشم‌پوشی از ثبت حدود ۹ هزار فقره معامله خرید مسکن در مهر ۹۵، شهریور ماه امسال برای اولین بار طی ۴ سال گذشته رکورد کمترین حجم معاملات خرید مسکن وچهار رقمی شدن تعداد معاملات در این بازار به ثبت رسید؛این روند در مهرماه امسال نیز ادامه یافت و با افت حجم معاملات خرید مسکن در آبان ماه به کمتر از ۶ هزار فقره، عملا رکورد جدیدی از بابت کمترین حجم معاملات انجام شده طی ۴ سال گذشته در بازار مسکن پایتخت به ثبت رسید. در واقع تعداد معاملات خرید مسکن انجام شده در آبان‌ماه، هم‌ از تعداد معاملات انجام شده در مهرماه و شهریور‌ماه امسال کمتر است و هم به لحاظ ثبت کمترین حجم معاملات خرید آپارتمان طی چهار سال گذشته، رکورد‌دار است.آنچه در آبان امسال در بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی ثبت شد به لحاظ حجم معاملات انجام شده وضعیتی شبیه به ماه‌های فروردین داشته است.