حذف چهار شرط برای خرید واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر نیز نتوانست موجب استقبال مردم شود بطوریکه با گذشت بیش از یک ماه از این اقدام تنها 400 نفر برای خرید واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی ثبت نام کرده‌اند.
یکی از شروط چهارگانه‌ای که حذف آن می توانست کمک زیادی به استقبال متقاضیان و ثبت نام برای خرید واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر شود حذف شرط قرمز بودن فرم "ج" است.
در این شرط افرادی که قبلا از امکانات دولتی استفاده کرده اند نیز می توانند برای خرید واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی ثبت نام کنند،اما حذف این شرط که خیلی هم نباید آنرا به فال نیک گرفت باعث نشده تا متقاضیانی که حتی تمکن مالی مناسبی دارند نیز برای خرید استقبال کنند.
هر چند گفته می شود در میان متقاضیانی که برای خرید واحدهای مسکونی فاقد متقاضی ثبت نام کرده اند بیشترین آمار مربوط به همین افرادی است که قبلا از تسهیلات دولتی استفاده کرده و از وضعیت مالی خوبی هم بهره مند هستند.
دومین شرط حذف شده این است که مجردها و افراد بالای 18 سال هم می توانند نسبت به خرید این واحدهای مسکونی اقدام کنند.حذف این شرط دارای اشکالات فراوانی است که ظاهرا این روش هم برای ترغیب متقاضیان کارساز نبوده است.
سومین شرط حذف شده برای ثبت نام واحدهای مسکونی فاقد متقاضی مربوط به این است که متقاضیانی که دارای واحد مسکونی شخصی نیز هستند می توانند نسبت به ثبت نام واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر اقدام کنند.
شرط چهارم حذف شده مربوط به 5 سال سابقه سکونت است.بدین معنی که متقاضیانی که به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان ساکن هستند می توانند برای خرید این واحدها در شهر تهران نیز ثبت نام کنند.
اما آخرین آماری که از ثبت نام فروش واحدهای مسکونی فاقد متقاضی استخراج شده این است که از 117 هزار واحد مسکونی فاقد متقاضی مسکن مهر تنها 1500 نفر یعنی 1،2 درصد برای خرید مسکن مهر ثبت نام کرده اند.
مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر درخصوص واحدهای فاقد متقاضی اعلام کرده بود که این پروژه‌ها هیچ‌گونه متقاضی و مدعی ندارند ولی برای آن که هزینه دولتی صرف شده برای این واحدها هدر نرود و پول بانک به آن برگردد، نهایت تلاش را برای تعیین تکلیف آنها خواهیم کرد.
وی همچنین در این راستا تأکید کرد: متأسفانه پس از تعدیل شرایط ثبت‌نام واحدهای مسکن مهر با هدف تعیین تکلیف این پروژه‌ها استقبال خوبی از سوی مردم نشده و تا کنون یک‌هزار و 500 واحد از 117 هزار واحد بفاقد متقاضی به فروش رسیده است.
گفته می شود که برخی واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی در سلفچگان، پرند، شیرین شهر، رامین، بینالود، لنگرود، هشتگرد ، کهنوج و دهلران واقع شده‌اند.