حامد مظاهریان در گفت‌وگو با  ایسنا اظهار  کرد: در حوزه مسکن و در شرایط فعلی که عموم کارشناسان نیز به آنها اشاره دارند، تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و نوسازی بافت‌های فرسوده و نارکارآمد شهری، مسائل نظام ساخت و ساز مسکن و ساختمان و تعارض منافع موجود در این نظام، تقویت توان مالی سازندگان و خریداران و توسعه مالی بخش مسکن، کاهش نوسانات و کنترل سوداگری در بازار مسکن و ایجاد رونق چالش‌های مطرح است.

وی افزود: مرور برنامه‌های ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در یک نگاه، نشان می‌دهد که این برنامه ها بخش قابل توجهی از مسائل و اهداف حوزه مسکن را پوشش می‌دهد که امید می‌رود با پیگیری و همچنین هماهنگی و کمک سایر بخش‌های دولت، این برنامه‌ها اجرایی و بخش مسکن از توسعه لازم برخوردار شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درخصوص ویژگی برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزیر راه و شهرسازیگفت: از جمله مباحثی که باید در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های هر بخشی مدنظر قرار گیرد، جامعیت و پوشش مسائل و اهداف آن بخش است. همانگونه که گفته شد برنامه‌های ارائه شده عموم مسائل حوزه مسکن را پوشش می‌دهند ولی با توجه به تجارب گذشته موجود در کشور و بخش مسکن، برای اجرای مطلوب این برنامه‌ها باید رویکردها و الزاماتی مدنظر قرار گیرد.

مظاهریان، توسعه بلندمدت بخش مسکن و عدم نگاه‌های پروژه محور و کوتاه مدت در این حوزه را یکی از این الزامات دانست و تاکید کرد: مداخله حداقلی دولت در اجرا و ایجاد فضای مناسب کسب و کار در ابعاد مختلف مقرراتی، مالی، اطلاعاتی و … برای ورود حداکثری بخش خصوصی به حوزه مسکن ضروری است. از سوی دیگر لازم است تا در ابعاد کمی برنامه‌ها با ظرفیت‌های اقتصاد کلان، بودجه دولت و خانوار و سیستم بانکی تناسبی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و ایجاد شرایطی برای مشارکت حداکثری و توانمندسازی خانوارها و مردم در تهیه و اجرای طرح های حوزه مسکن به خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده و تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد  نیز از جمله مواردی  است که باید  در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ  شود.

معاون وزیر راه و  شهرسازی هم‌چنین گفت: باید توجه داشت که برای انجام اقدامات توسعه‌ای و اجرای بهینه سیاست‌ها به ابزارها و نهادهای کارآمد و موثر نیز نیاز است. به همین  دلیل ضروری است تا از نهادهای مربوطه پیگیرهای لازم برای ایجاد نهادها و ابزارهای جدید و اصلاح و کارآمدسازی ابزارها و نهادهای موجود در حوزه‌های مختلف مالی، پولی، بازار سرمایه، زمین، بیمه و… صورت پذیرد.

وی در پاسخ به  این سوال که برنامه‌های ارائه شده آقای اسلامی چگونه به بخش تامین مسکن اقشار کم درآمد کمک خواهد کرد؟ گفت: تامین مسکن گروه‌های کم درآمد همواره یکی از خواسته‌های اصلی جامعه از دولت و وزارت راه و شهرسازی است و در برنامه‌های مختلف توسعه کشور و همچنین قانون اساسی و اسناد بالادستی همواره به آن اشاره شده که در برنامه‌های مهندس اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. ولی باید توجه داشت که تامین مسکن گروه‌های کم درآمد علاوه بر تدوین برنامه و طرح‌های مناسب، نیازمند منابع مالی نیز هست. در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا برای اجرای برنامه‌های تامین مسکن گروه های کم درآمد، منابع مالی پایداری تامین می‌شود. در ایران نیز ضروری است تا منابع مالی پایداری برای این حوزه تدارک دیده تا برنامه‌های حوزه مسکن با استفاده از این منابع و بدون اتکا به منابع تورم‌زای بانک مرکزی به نحوی مطلوب و بدون وقفه اجرایی شوند.

به  گفته مظاهریان، شرایط فعلی نهادهای مختلف حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان، سازمان تامین اجتماعی و… در حوزه تامین مسکن گروه های کم درآمد اقداماتی انجام می‌دهند ولی این اقدامات به صورت پراکنده صورت می‌پذیرد و فاقد هم‌افزایی لازم هستند. از این رو ضروری است به منظور هم‌افزایی بیشتر در منابع و امکانات این دستگاه‌ها با منابع و زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی، شرایطی برای برنامه‌ریزی متمرکز در این حوزه مهیا شود.