به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در این گزارش در حالی وضعیت ساخت و ساز در همه مناطق شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه پایتخت) به تفکیک اعلام شده است که در عین حال میزان تراکم ساختمانی به لحاظ تعداد طبقات واحدهای مسکونی احداث شده در زمستان سال گذشته نیز در هر کدام از مناطق شهر تهران بیان شده است.

بر این اساس، منطقه ۱۵ شهر تهران زمستان سال گذشته بیشترین تعداد پروانه های ساختمانی برای احداث ساختمان های بلند مرتبه شامل ساختمان های ۵ طبقه و بیشتر را دریافت کرده است؛ سه ماهه پایانی سال گذشته در مجموع ۲۱۵۰ پروانه ساختمانی برای احداث بنا در شهر تهران به منظور ساخت ۱۵ هزار و ۱۱۱ واحد مسکونی صادر شده است که در این میان منطقه ۱۵ بیشترین تعداد پروانه های ساختمانی برای احداث ساختمان های با ارتفاع ۵ طبقه و بیشتر را دریافت کرده است.

در منطقه ۱۵ شهر تهران زمستان سال گذشته مجموعا ۲۱۹ پروانه ساختمانی برای احداث بنا صادر شده است که از این تعداد ۲۱۰ پروانه ساختمانی (بیش از ۹۰ درصد) برای ساخت ساختمان های با ارتفاع ۵ طبقه و بیشتر بوده است. این در حالی است که بیشترین مجوز برای ساخت ساختمان های جدید نیز در سه ماهه پایانی سال گذشته (زمستان ۹۶) در این منطقه صادر شده است.

پس از منطقه ۱۵، منطقه ۴ شهر تهران که یکی از اصلی ترین مناطق محل تمرکز تقاضای خرید آپارتمان در بازار معاملات مسکن این کلان شهر است و یکی از پرمعامله ترین مناطق شهر تهران به لحاظ خرید و فروش واحدهای مسکونی محسوب می شود، بیشترین تعداد پروانه های ساختمانی و همچنین بیشترین حجم از بلندمرتبه سازی را به خود اختصاص داده است.

زمستان سال گذشته مجموعا ۲۱۰ پروانه ساختمانی در منطقه ۴ شهر تهران برای ساخت و ساز صادر شده است که از این تعداد ۲۰۷ پروانه مربوط به ساخت مجتمع های ۵ طبقه و بیشتر بوده است. آمارهای رسمی نشان می دهد از مجموع ۱۵ هزار و ۱۱۱ واحد مسکونی که زمستان سال گذشته برای آغاز عملیات ساختمانی پروانه دریافت کرده اند ۱۲۷۱ واحد مسکونی در منطقه ۱۵ و ۱۹۲۶ واحد مسکونی در منطقه ۴ احداث خواهد شد.

اطلاعات مربوط به صدور پروانه های ساختمانی در زمستان سال گذشته همچنین نشان می دهد بیشترین تعداد واحدهای مسکونی که سه ماهه پایانی سال گذشته مجوز احداث دریافت کرده اند نیز مربوط به منطقه ۴ شهر تهران است که بعد از منطقه ۵ پرتقاضاترین و پرمعامله ترین منطقه مسکونی شهر تهران است؛ این در حالی است که پس از منطقه ۴ و منطقه ۱۵، منطقه ۵ پرساخت ترین منطقه شهر تهران برمبنای تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت است که زمستان سال گذشته مجوز ساخت دریافت کرده اند.

سازندگان منطقه ۵ شهر تهران که اولین منطقه پرمعامله و پرتقاضای شهر تهران برای خرید و فروش واحدهای مسکونی است زمستان سال گذشته، ۱۱۹ پروانه ساختمانی برای ساخت ۱۱۷۴ واحد مسکونی دریافت کرده اند که این تعداد واحد مسکونی پس از دو منطقه ۱۵ و ۴ بیشترین حجم ساخت و ساز مسکن در زمستان سال گذشته در میان سایر مناطق شهر تهران محسوب می شود.

رتبه اول و سوم دریافت مجوز ساخت و سازهای مسکونی به لحاظ تعداد واحدهای پیش بینی شده برای احداث بنا در پروانه های ساختمانی صادر شده در زمستان سال گذشته برای منطقه ۴ و ۵ نشان دهنده تمرکز سازندگان مسکن برای ساخت واحدهای مسکونی مصرفی در مناطق مصرفی و پرتقاضا است.

این در حالی است که از ابتدای سال گذشته همزمان با برقراری مجدد جریان پرداخت تسهیلات بدون سپرده و سه رقمی ساخت مسکن به سازندگان واحدهای مسکونی، سیاست اصلی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات نیز بر حمایت از ساخت و سازهای مصرفی در مناطق پرتقاضا و ساخت واحدهای مسکونی مطابق الگوی مصرف و مورد تقاضای غالب متقاضیان به خصوص خانه اولی ها،قرار گرفته است.

تا جایی که هم اکنون تسهیلات ساخت مسکن با اولویت پرداخت تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی با ساخت و سازهای مناطق مصرفی و با متراژ مورد تقاضا و در استطاعت گروه غالب متقاضیان بازار مسکن (میانگین مساحت ۷۵ مترمربع) به سازندگان پرداخت می شود. همچنین انبوه سازان و سازندگان حرفه ای مسکن در اولویت دریافت این تسهیلات قرار دارند؛ بنا بر اعلام مدیران ارشد بانک مسکن هدف از این امر حمایت از ساخت واحدهای مسکونی مورد تقاضای گروه های هدف و همچنین کاهش ساخت و سازهای غیرحرفه ای و ناایمن در همه شهرهای کشور از جمله شهر تهران است.