با توجه بر اینکه تولیدکنندگان مسکن را باید از دلالان مسکن جدا کرد دلالان مسکن هراز گاهی با تزریق نقدینگی به حوزه زمین و ساختمان موجب افزایش قیمت مسکن می شوند.

برای کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها از بازار مسکن اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بسیار ضروری به نظر می رسد.

دولت باید در این زمینه لایحه ای به مجلس تقدیم کند هرچند تعدادی از نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تهیه و در کمیسیون های مختلف مجلس به خصوص عمران در حال بررسی است.
اگر چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن اعمال شود معاملات در این حوزه خیلی صوری و در عین حال قیمت های واقعی در اسناد رسمی نخواهد آمد بنابراین موضوع مدنظر باید به یک نحوی کنترل شود.
دولت در بحث قیمت مسکن هنوز ورود جدی پیدا نکرده تا نظارت کاملی در این حوزه داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز دولت نتواسته قیمت تمام شده مسکن را ارزیابی و درصدی سود برای حوزه مدنظر منظور کند.

وقتی بازار مسکن به حال خود رها شده­ و دولت نظارتی بر این بازار نداشته باشد مسکن به قیمت غیر واقعی­­به مصرف کنندگان عرضه خواهد شد.
ضمن اشاره به اینکه دولت حتی بر تولید و قیمت مصالح ساختمانی نظارت ندارد،عملکرد دولتمردان در بحث مسکن بسیار ضعیف و باید بصورت جدی برنامه ها و سیاست ها در این حوزه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
یک بستر مناسبی برای سرمایه گذاری و جمع آوری نقدینگی مردم و همچنین جلوگیری از کاهش ارزش پول مردم باید در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید سرمایه گذاری مردم را تضمین کند، اظهار داشت: مردم امروز خاطره خوبی در رابطه با موسسات مالی و اعتباری ندارند چرا که دولت اقدام مناسبی در حمایت از سپرده گذاران انجام نداده است.
برای توسعه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی دولت باید اعتماد افزایی بیشتری انجام دهد.