به گزارش فصل اقتصاد،براساس این گزارش، میانگین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات مسکن در شهرهای کشور، در بهار 97 به یک میلیون و937 هزار تومان رسید که نسبت به فصل قبل-زمستان 96- معادل 8/ 5 درصد و در مقایسه با بهار سال 96، برابر با 3/ 30 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات خرید مسکن در شهرهای مختلف کشور در بهار 97، نسبت به زمستان سال گذشته 9/ 3 درصد کاهش یافته و در مقایسه با بهار سال 96 معادل 7/ 29 درصد افزایش یافته است.
در این گزارش همچنین تحولات کشوری بازار معاملات زمین واملاک کلنگی نیز در شهرهای مختلف کشور اعلام شده است. بهار امسال، میانگین قیمت هر مترمربع زمین مسکونی یا زمین املاک مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات مسکن در شهرهای کشور به یک میلیون و 337 هزار تومان رسید که در مقایسه با فصل قبل 6/ 3 درصد و فصل مشابه سال قبل 29 درصد افزایش داشته است.
تعداد معاملات خرید زمین مسکونی و املاک مسکونی کلنگی نیز در شهرهای کشور در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته-یک فصل قبل از آن-9/ 1 درصد کاهش یافته است و در مقایسه با بهار سال گذشته نیز با افزایش 7/ 27 درصدی همراه شده است. گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار اجاره مسکن در شهرهای کشور نیز نشان می‌دهد میانگین اجاره‌بهای هرمترمربع واحد مسکونی استیجاری معامله شده از طریق بنگاه‌های مسکن با محاسبه 3 درصد ودیعه دریافتی از مستاجران در قراردادهای اجاره، بهار سال 97 به 9 هزار و 800 تومان رسید که در مقایسه با فصل قبل از آن –زمستان 96-معادل 2/ 5 درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل-بهار 96-برابر با 22 درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات اجاره مسکن نیز در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته 8/ 9 درصد افزایش یافته و همچنین در مقایسه با زمستان سال 96 برابر با 9/ 11 درصد رشد داشته است.