با این حال ادامه رشد قیمت مسکن در شرایطی است که در این ماه بازهم مانند دو ماه گذشته سرعت رشد ماهانه مسکن کاهش یافته و بر این اساس قیمت مسکن در مردادماه امسال با سرعت کمتری نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته است.

به گزارش ملک رادار و به نقل از هفته‌نامه تجارت فردا، بنابراین آمار شیب تورم ماهانه مسکن از ۱ /۷ درصد در ماه قبل به ۱ /۶ درصد در مردادماه رسیده است. علاوه بر کاهش سرعت رشد ماهانه مسکن در این ماه روند نزولی معاملات هم ادامه یافته است.

با توجه به گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۷ به ۱۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲ /۱۱ و ۲ /۳۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر این اساس، توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال ۹۷ حاکی از آن است که از مجموع ۱۲ هزار واحد مسکونی معامله‌شده واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳ /۴۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال قبل ۴ /۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال اضافه شده است. بنابراین گزارش؛ در پنج‌ماهه نخست سال جاری، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶ /۶۴ هزار واحد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۳ /۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.