به نقل از دنیای اقتصاد، در سال ۹۵ که معاملات خرید مسکن در تهران، با رکود عمیق مواجه بود، سهم واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متر مربع از کل معاملات ملک افزایش پیدا کرد و تقویت شد. در همان سال و همچنین نیمه اول سال ۹۶، سهم این واحدها که به آنها میان‌متراژ گفته می‌شود، قابل توجه بود. اما در حال حاضر سهم آنها کاسته شده و به واحدهای با مساحت کمتر و کوچک‌تر افزوده شده است.

طبقه‌بندی معاملات خرید آپارتمان در تهران بر حسب گروه‌های متراژی نشان می‌دهد: طی دو ماه اول تابستان امسال، از هر ۱۰۰ واحد مسکونی فروش رفته در پایتخت، ۱۲ واحد دارای مساحت ۷۰ تا ۸۰ متر مربع بوده‌اند و ۹ واحد نیز مساحت ۸۰ تا ۹۰ متر مربع داشته‌اند.

بیشترین سهم از معاملات را واحدهای با مساحت ۵۰ تا ۶۰ مترمربع داشته‌اند که تعداد آنها در هر ۱۰۰ واحد مسکونی معامله شده در هر ماه، نزدیک به ۱۵ واحد بوده است. واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع در شرایط فعلی بازار، بهترین واحدها برای سمت عرضه (فروشنده‌ها) محسوب می‌شود چرا که هم تقاضای مصرفی و هم تقاضای سرمایه‌ای به دنبال چنین آپارتمان‌هایی هستند. نقشه (فضای درونی) و همچنین قیمت این آپارتمان‌ها در مقایسه با سایر گروه‌های متراژی قابل خرید است.

البته در ماه‌های اخیر به دلیل کمبود شدید عرضه چنین فایل هایی، قیمت آنها به شکل نامتعارفی جهش پیدا کرد. در حال حاضر ۹/ ۱۲ درصد از معاملات خرید مسکن به واحدهای با مساحت حداکثر ۵۰ مترمربع اختصاص دارد.

سهم این واحدهای ریزمتراژ در معاملات مسکن سال‌های ۹۵ و ۹۶ حدود ۹ درصد بوده است اما الان به دلیل شیفت خریداران به واحدهای با متراژ کمتر ناشی از جهش قیمت و ریزش قدرت خرید، سهم واحدهای حداکثر ۵۰ مترمربع کاهش قابل توجه پیدا کرده است. منطقه ۵، بورس واحدهای ۵۰ مترمربع یا مساحت‌های نزدیک به این عدد است. در مناطق جنوبی و فرسوده شهر تهران اما می‌شود واحدهای با مساحت کمتر از ۵۰ متر مربع نیز پیدا کرد.

سهم واحدهای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع از معاملات خرید مسکن نیز از ۵/ ۱۳ درصد سال گذشته به ۵/ ۱۴ درصد در سال جاری افزایش پیدا کرده است. در مقابل، سهم واحدهای مسکونی با مساحت ۸۰ تا ۹۰ مترمربع از معاملات خرید مسکن در پایتخت از ۶/ ۱۱ درصد در سال گذشته و سال قبل از آن به ۹ درصد در حال حاضر تنزل پیدا کرده است.

واسطه‌های ملکی اعلام می‌کنند در ماه‌‌های اخیر رشد قیمت واحدهای کم‌متراژ به مراتب بیشتر از میزان افزایش قیمت واحدهای با مساحت بالای ۸۰ تا ۹۰ مترمربع بوده است.

سطح قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران نسبت به اوایل پاییز سال ۹۲، رقمی معادل ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.