به گزارش تیترشهر : حبیب‌الله طاهرخانی‌ مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید در آیین افتتاح واحدهای مسکن مهر پردیس با اشاره به اینکه مأموریت وزارت راه و شهرسازی‌ در دولت یازدهم تکمیل واحدهای مسکن مهر است گفت: در سال 92 وزارت راه و شهرسازی‌ با پروژه‌ عظیم مسکن مهر و نداشتن خدمات زیربنایی‌ این واحدها روبرو بود.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از این واحدها توسط دولت قبل به بهره‌برداری رسیده‌ بود و قسمت زیادی از این واحدها‌ نیز به دولت یازدهم و دوازدهم موکول شد.

طاهرخانی‌ از نبود آب، برق و فاضلاب این واحدها‌ در دولت‌های گذشته خبر داد و گفت: هم اکنون‌ نیز مشکل فاضلاب‌ واحدهای مسکن مهر برطرف‌ نشده است.

وی با اشاره به اینکه فاز 11 شهر پردیس نسبت به سایر فازها‌ شرایط بهتری دارد،تصریح کرد: فازهای‌ 5، 9 و 11 در شهر پردیس دارای شرایط توپوگرافی‌ خاصی است و همین موضوع هزینه و زمان تحویل واحدها‌ را چندین برابر کرده است.

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: ساخت 50 هزار واحد مسکونی آغاز شده که آماده‌سازی این واحدها‌ حدود یک سال و نیم زمان می‌برد . مدیران این شهرها نباید وعده‌هایی دروغین‌ به شهروندان برای زود تحویل دادن این واحدها‌ بدهند.

طاهرخانی‌ اظهار کرد: در سال 92 پیشرفت واحدهای مسکن مهر پردیس حدود 35 درصد و محوطه‌سازی آنها 10 درصد بود.زیرساخت‌های این واحدها شروع نشده بود که تکمیل آنها به دولت یازدهم واگذار شد.

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به اینکه برای 80 هزار واحد مسکن مهر پردیس 80 مدرسه لازم است گفت: منابع مالی برای این 80 مدرسه 3 میلیارد تومان بوده که توانستیم‌ در چنین شرایطی آن را تأمین کنیم.

وی بیان کرد: هم اکنون‌ بخش عمده‌ای از ساخت این واحدها آغاز شده و تکمیل آنها نیز منوط به تکمیل و سکونت متقاضیان مسکن مهر است.

طاهرخانی‌ با اشاره به اینکه در شهر پردیس به هیچ دانش آموزی اجازه نمی‌دهیم که در مدرسه‌ای دو شیفته‌ تحصیل کند گفت: تا پایان سال 16 مدرسه دیگر در پردیس به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید از پیشرفت 80 درصدی کل واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید خبر داد و گفت: پرونده بسیاری از واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید بسته شده است.

وی با اشاره به اینکه 40 هزار واحد مسکن مهر در مرحله نازک کاری قرار دارد گفت: آماده سازی و محوطه سازی این واحدها 2 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

طاهرخانی‌ از ابتکار جدیدی در حوزه شرکت عمران شهرهای جدید خبر داد و گفت:همزمان با تحویل واحدها خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی‌ را برای این واحدها ایجاد کرده ایم.

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به اینکه جهت اصلاح امور و خدمات مسکن مهر پردیس اقداماتی انجام داده ایم،گفت: ارزش واحدهای مسکن مهر در پردیس بیشتر شده و ما سعی خواهیم کرد با تکمیل امکانات و خدمات این شهرها ارزش آنها را چندین برابر کنیم.

وی در پایان گفت: در صورتی که خدمات این شهرها را تکمیل نکنیم کیفیت زندگی در این شهرها نیز کاهش می‌یابد که در شهر پردیس سعی خواهیم کرد چنین اتفاقی رخ ندهد.