بر اساس این گزارش رشد ۳۴‌درصدی قیمت در بازار مسکن در بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رخ داده است. همچنین این آمارها نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران به رقم ۲ /۶ میلیون تومان رسیده است که این رقم نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱ /۳ درصد رشد داشته است.

همچنان سطح قیمت‌های فروش هر مترمربع نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان ۷ /۳۳ درصد افزایش داشته است. مرکز آمار ایران در این گزارش قیمت حداقلی و حداکثری زمین را نیز در شهر تهران به تصویر کشیده است.

بر اساس آمارهای این گزارش قیمت حداقلی هر مترمربع زمین به میزان ۹۴۰ هزار تومان و قیمت حداکثر نیز در سطح ۷ /۲۶ میلیون تومان گزارش شده است. در نتیجه بازه تغییرات قیمتی بسیار گسترده شده است.

نکته قابل توجه این است گرچه رفتار قیمتی در بازار زمین و املاک کلنگی آماده تخریب و نوسازی دنباله‌رو پرش قیمت در بازار مسکن در زمستان سال گذشته بود و از افزایش قیمت مسکن پیروی کرد، اما در بهار امسال تورم زمین خود به‌عنوان یکی از عوامل اصلی جهش قیمت مسکن ایفای نقش کرد.

علاوه بر رشد قیمتی آمار زمین، متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی نیز افزایش یافته است. بر اساس آمارها قیمت متوسط هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران به میزان ۲ /۶ میلیون تومان رسیده و متوسط مساحت‌های معامله‌شده ۸۸ مترمربع بوده است.

همچنین متوسط عمر بنا ۱۱ سال بوده که قیمت هر مربع نسبت به فصل قبل ۴ /۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۳۷ درصد افزایش داشته است.