به گزارش فیدوس: هفته آینده، گزارش مرداد 97 تحولات بازار مسکن منتشر خواهد شد که پیش بینی می شود قیمت یک مترمربع مسکن تهران در میانه 7 تا 8 میلیون تومان ( حدود 7.5 میلیون تومان) قرار گیرد. در این صورت، رشد قیمت مسکن در این ماه (مرداد 97) نسبت به ماه مشابه سال 96  از 60درصد فراتر میرود.

متوسط قیمت یک مترمربع مسکن تهران طی 3 ماه اخیر (خرداد، تیر و مرداد 97 )، هر ماه نیم میلیون تومان (مجموعِ 3 ماه، 1.5 میلیون تومان) افزایش یافته است که رشد بسیار بالا و شگفت انگیزی محسوب می شود؛ به طوریکه خریدران مسکن فقط طی بازه زمانی 3 ماه اخیر 25 درصد سود کردند.

این اعداد، بسیار اغواکننده است اما سئوال اساسی این است که آیا این روند، تداوم خواهد یافت؟ متاسفانه یا خوشبختانه، پاسخ منفی است. تحلیل مدل های موجود، حاکی از آن است که تحرک بازار مسکن رو به پایان است و فعالان این بازار باید منتظر ایستگاه پایانی رونق باشند.

نیمه دوم امسال، دوره گذار از رونق به رکود مسکن است. از ویژگی های دوره گذار از رونق به رکود، خروج تدریجی سوداگران باهوش از بازار است. در عوض طی این دوره، برخی از افراد که بینشی پیرامون دوره های رونق و رکود این بازار ندارند، برای عقب نماندن از قافله، طمع می کنند و به تله می افتند.

موضوعی که از آن غفلت می شود این است که تحرک قیمتی بازار مسکن تهران در یکسال گذشته، قابل تداوم طی نیمه دوم سال جاری نیست و انتظار می رود به طور محسوسی از سرعتِ افزایشِ قیمت در بازار مسکن کاسته شود.

فعالان بازار مسکن تهران اعم از خریدار، فروشنده، سازنده و... می بایست در محاسبات اقتصادی خود، علاوه بر این مسئله، به رکود و ثبات نسبی قیمت این بازار طی سال های آتی توجهِ جدی داشته باشد.  فعالان بازار مسکن در زمستان سال جاری (برخلاف زمستان سال گذشته) یاد این بیت مهدی اخوان ثالت خواهند افتاد؛ هوا بس ناجوانمردانه سرد است.