با رونمایی از بسته جدید ارزی، حضور متقاضیان خرید مسکن با مکث یک روزه در بازار مواجه شد. طی هفته‌های اخیر اگرچه به دلیل رشد نجومی قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان‌های مسکونی، حجم معاملات کاهش پیدا کرده بود اما همچنان هیجان تقاضا برای جست و جو و خرید ملک ناشی از شوک‌های ارزی پایدار باقی مانده بود.

به این معنا که طی هفته‌های اخیر به واسطه اثرگذاری شوک‌ ارزی، قیمت‌های پیشنهادی از سوی فروشندگان بدون توجه به سطح قدرت خرید متقاضیان به‌طور پیوسته با رشد همراه بود. همین روند منجر به شکل‌گیری هیجان تقاضا در بازار برای جست و جو و مراجعه به بنگاه‌های املاک در مناطق مختلف شهر شده بود.اما این هیجان تقاضا برای جست و جو در بازار مسکن یک روز پس از رونمایی و اعلام جزئیات بسته جدید ارزی (دوشنبه) با وقفه روبه‌رو شد.

در قالب بسته جدید ارزی، قیمت دستوری ارز پایان پیدا کرده و پس از این به شکل توافقی بین دو طرف خریدار و فروشنده تعیین می‌شود. تعیین قیمت ارز به شکل توافقی باعث می‌شود قیمت واقعی دلار جای خود را در بازار پیدا کند و نوسانات روزانه با کاهش مواجه شود.

این روند نه‌تنها بازار ارز را در یک وضعیت ثبات نسبی قرار می‌دهد بلکه منجر به سرایت این ثبات به سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود و در نتیجه بازارهایی همچون بازار مسکن نیز در یک ثبات نسبی قرار می‌گیرند.

هرچند خاصیت بازار مسکن به‌طور معمول، تاثیرپذیری آنی و ناگهانی از تغییر و تحولات سایر بخش‌های اقتصادی نیست، اما جو روانی به وجود آمده در این بازار طی هفته‌های اخیر ناشی از شوک‌های ارزی، سبب شده بود تا بازار مسکن آماده دریافت یک خبر خوش از اوضاع اقتصادی باشد.

اعلام جزئیات بسته جدید ارزی نیز به مثابه یک خبر خوش برای بازار مسکن بود. به همین دلیل از آنجا که بازار استعداد واکنش مثبت به خبر خوش را داشت دقیقا در روز نخست اعلام جزئیات این بسته، بازار شاهد مکث یک روزه متقاضیان خرید در جریان مراجعه، جست و جو و حضور در بنگاه‌های املاک شد.

مشاوران و واسطه‌های ملکی یک روز پس از اعلام جزئیات بسته‌ جدید ارزی از تغییر رفتار متقاضیان خرید مسکن در بازار خبر می‌دهند. به‌طوری که به گفته آنها در روز دوشنبه از یکسو میزان مراجعه تقاضای جدید به شدت کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر مشاوران در تماس با مراجعان گذشته برای معرفی فایل‌های جدید با پاسخ متفاوتی روبه‌رو می‌شدند.

مشاوران املاک عنوان می‌کنند در روز دوشنبه طی تماس با متقاضیانی که طی هفته‌های اخیر برای خرید مسکن به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کردند با این پاسخ «فعلا دست نگه دارید» مواجه می‌شدند. به تعبیر دیگر متقاضیان خرید مسکن پس از اعلام جزئیات بسته جدید ارزی، انتظار اثرگذاری این بسته روی قیمت مسکن را دارند و به همین دلیل مکثی در روند جست و جوی خود در بازار ایجاد کردند.

مکث ایجاد شده از سوی متقاضیان، نشانه‌ای از انتظار بازار برای ثابت ماندن قیمت‌ها و حتی در یک برداشت خوش‌بینانه کاهش قیمت‌ املاک است. نگاه غالب متقاضیان خرید مسکن برای چشم‌انداز بازار ملک طی هفته‌های آتی آن است که قیمت‌ها ثابت باقی بماند یا آنکه با نوسانات اندک و جزئی همراه باشد.