به گزارش ایسنا، ‌محمد شکرچی‌زاده با اشاره به اینکه ایران سرزمینی پهناور و دچار مشکلات زمین است، ادامه داد: این موضوع در کلانشهرها با مقوله کمبود زمین مطرح شده است، چراکه نمی‌توانیم زمین را به‌جای دیگری که تقاضا وجود دارد، منتقل کرد.

رییس مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری در حوزه زمین نیازمند پرداختن به اصول اجتماعی و حقوقی است، یاد آورشد: در کشور در بعد حاکمیتی نیاز داریم تا برای رفع نیازهای حوزه شهرسازی، سیاست‌گذاری‌های منسجمی در حوزه زمین صورت گیرد، چراکه بهره‌برداری از منابع محدود می‌تواند به برطرف کردن نیازهای شهروندان منجر شود.

او اضافه کرد: بهره‌برداری مناسب از منابع محدود به گونه‌ای که ضمن برطرف کردن نیازهای مسکونی، تولیدی، تجاری، اداری و شهروندی جلوی نابسامانی‌هایی مانند رواج سوداگری و فساد را بگیرد، نیازمند کارهای علمی دقیق و همچنین توجه به تجربیات دنیا است.