به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس آخوندی در تشریح این پیشنهاد خود، با تاکید بر کنترل بازار اجاره با افزایش مدت زمان قرارداد گفته است: «مالکانی که واحد مسکونی خود را ۲ یا ۳ ساله اجاره دهند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.»

همچنین به گفته وی، «عده‌ای مخالف پیشنهاد افزایش 10 درصدی اجاره هستند، اما مطمئن هستیم که با اجرای این طرح بخشی از هزینه‌های جابه‌جایی مستاجران کاهش می‌یابد.»