به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از میزان، حسام عقبایی در خصوص علت افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر بیان کرد: بازار‌های موازی باعث ایجاد رقابت در بازار مسکن شده است و با توجه به افزایش ۳۵ درصدی قیمت مسکن در اسفند ماه سال گذشته و نیمه دوم اردیبهشت ماه شاهد افزایش قیمت درحوزه خرید و فروش بودیم.

وی درادامه افزود: رشد نامتعارف وغیرمنطقی قیمت مسکن در شهر‌های بزرگ و بعلاوه عدم وجود توازن بین عرضه و تقاضا، کاهش ۴۰ درصدی قیمت مسکن در ۶ سال گذشته و کاهش قدرت خرید مردم و عدم تناسب درآمد عمومی مردم با قیمت رشد مسکن نیز از دلایل رشد قیمت‌ها به شمار می‌آید.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کاهش رشد معاملات مسکن در خرداد و تیرماه اظهار کرد: به دلیل کاهش رشد معاملات مسکن در خرداد و تیرماه نسبت به اردیبهشت ماه و رشد نامتعارف تقاضا در بعضی نقاط تهران و شهر‌های بزرگ، معاملات به سمت و سوی رکود رفته و باعث افزایش قیمت بسیار در بازار مسکن شده است.

عقبایی تصریح کرد: سرمایه‌های سرگردان و بازار‌های موازی و همچنین نبود رقابت کافی در حوزه تولید مسکن و تسهیلات ناکافی بانک‌ها برای خرید مسکن را می‌توان از عوامل دیگر قیمت مسکن و رکود در این بازار برشمرد.

وی در توضیح اینکه در بازار مسکن برنامه ریزی مشخصی وجود ندارد، گفت: عدم کنترل بازار مسکن ونداشتن برنامه ریزی مشخص دراین زمینه باعث افزایش قمیت مسکن در بازار شده؛ با این وجود مشکل مسکن مربوط به یک دوره نمی‌شود و برای کنترل بازار و رشد بی رویه قیمت‌ها نیازمند تدوین یک سند چشم انداز چند ساله و برنامه جامعی هستیم که با عمل به آن در چند دوره مختلف می‌توان به حل این مشکل امیدوار بود.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: به دلیل ناکارآمدی در برنامه ریزی برای مدیریت مسکن قیمت مسکن از سال ۷۱ تا ۹۴، یعنی در مدت زمانی بیش از ۲۰ سال ۱۰۴ برابر شده و بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش داشته است؛ امروزه این افزایش قیمت باعث شده تا خرید خانه برای زوج‌های جوان و دهک‌های ضعیف و متوسط دشوار شود ودر همین راستا اجاره نشینی نیز افزایش یافته است.

عقبایی با اشاره به لزوم راه اندازی مسکن استیجاری عنوان کرد: با توجه به موافقت چند دوره مجلس در خصوص مسکن استیجاری وپیشنهاد اتحادیه برای تولید مسکن استیجاری، متاسفانه هیچ اقدامی درباره تحقق این پروژه صورت نگرفته است.