اول- نرخ جدید دلار، حضور افاغنه در ایران، غیراقتصادی شده، افاغنه ایران را ترک می‌کنند، ۴ میلیون فرصت شغلی برای ایرانی ایجاد می‌شود.

دوم- با نرخ جدید دلار، خرید طلای زینتی فاقد توجیه اقتصادی است، ٨٠ درصد صنف طلا فروشان باید بازار را ترک کنند، سرقفلی مغازه که در بازار زرگرهای تهران به شدت بالا رفته بود، سقوط می‌کند.

سوم- هزاران ایرانی از بانک‌های خارج وام گرفته و در بانک‌های ایران سپرده‌گذاری کرده بودند، با نرخ جدید دلار، این گروه به شدت زیان کردند.

چهارم- حداقل ۴ میلیون ایرانی خارج از کشور در داخل در بخش مسکن یا امور دیگر سرمایه‌گذاری کرده بودند که با نرخ جدید دلار، به شدت احساس غبن می‌کنند.

پنجم- نرخ جدید دلار و قطع ارز مسافرتی خروج سالانه ٨ میلیون ایرانی به خارج به شدت کاهش می‌یابد بیزینس متکی به مسافرت به خارج باید به شدت کوچک شود.

ششم- با نرخ جدید دلار، حقوق کارمندی، اقتصاد خانواده را تامین نمی‌کند. ‌

هفتم- با نرخ جدید دلار، حقوق بگیری به عنوان عامل تامین مخارج زندگی فلسفه خود را از دست داد، انگیزه حقوق‌بگیران برای کار کردن به شدت تضعیف شد.

هشتم- معادن ذغال سنگ فاقد توجیه اقتصادی شده بود با نرخ جدید دلار، صادرات ذغال سنگ به شدت اقتصادی شده است.

نهم- با نرخ جدید ارز ، ٧٠ درصد از مغازه داران از بازار حذف شدند چون فروش ٣٠ درصد سابق است.

دهم- با کاهش فروش به ٣٠ درصد سابق، اجاره باید به یک چهارم سال ٩۶ کاهش یابد اما مالکان به افزایش نرخ ارز توجه دارند و خواستار افزایش اجاره هستند، این قبیل مالکان ، در ٩٠ درصد موارد قادر به وصول اجازه نخواهند بود اجاره املاک تجاری یا حداقل نصف می‌شود یا امکان وصول نخواهد داشت.

یازدهم- صنایع ضایعاتی به شدت در گذشته سودآور بودند مثل صنعت تبدیل ضایعات پلاستیک به محصول، با نرخ جدید دلار، صادرات ضایعات به ترکیه اقتصادی شده و صنایع ضایعاتی قادر به تهیه خوراک نیستند و تعدادی از آنها در آستانه تعطیل شدن قرار دارند.

دوازدهم- با نرخ جدید دلار، ثروت سپرده‌گذاران به دلار یک سوم شد.

سیزدهم- اگر کسی در اسفند ٨٩، سیصد و سی میلیون تومان داشت و در تهران آپارتمان خریده بود، آپارتمان او در اسفند ٩١، به یک میلیارد تومان افزایش یافته بود، قیمت این آپارتمان تا آبان ٩۶ ثابت بود و اکنون یک میلیارد و پانصد هزار تومان است اما اگر به دلار محاسبه شود این فرد در اسفند ٨٩ ، بالغ بر ٣٣٠ هزار دلار داشت و اکنون ١۵٠ هزار دلار دارد، ثروت کسی که از اسفند ٨٩ تاکنون در بخش مسکن تهران بوده است از ٣٣٠ هزار دلار به ١۵٠ هزار دلار کاهش یافته است.

چهاردهم- قیمت مسکن در کرمان در سال گذشته تا حال افزایش نداشته است، ثروت کسی که در کرمان زندگی می‌کند و در سال ٨٩ مسکن خریده است از ٣٣٠ هزار دلار به ١٠٠ هزار دلار کاهش یافته است (اگر مسکن خریداری به دلار محاسبه شود).