سال 96 با ورود بازار مسکن تهران به اپیزود رونق، رشد قیمت مسکن پس از چهار سال، از نرخ تورم عمومی‌ پیشی گرفت. با این حال سرمایه‌گذاران بخش مسکن نباید انتظاراتشان از سودآوری، مانند دوره‌های رونق پیشین باشد. 

افرادی که در گذشته در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌‌کردند، با توجه به کمبود مزمن سمت عرضه و همچنین با لحاظ حجم عظیم تقاضا ناشی از متولدین دهه های 50 و 60 با بازار تضمین شده برای واحدهای مسکونی مواجه بودند و عملا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک با بازدهی بالا بود. اما در حال حاضر دیگر تعداد ازدواج ها مانند گذشته نیست (پیش بینی می شود تعداد ازدواج ها امسال نسبت به سال 89 با کاهش 50 درصدی مواجه باشد).

از سوی دیگر سمت عرضه هم با 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی مواجه است. بنابراین با لحاظ شرایط هر دو سوی بازار مسکن، انتظار کسب سود، مشابه دوره‌های رونق پیشین، واقع بینانه نیست.

علی رغم اینکه سرمایه گذاران واحدهای مسکونی در دهه 70 و 80 به حاشیه سودهای بالا عادت کردند، به تدریج از اوایل دهه  90 به این باور رسیدند که این بازار تغییر کرده است و انتظارات خود از سود را تعدیل کردند. 

این مسئله مختص خریداران مسکن نبوده و سازندگان مسکن را نیز شامل می شود. کاهش نرخ تنزیل از 30  به 20 درصد در امکان سنجی اقتصادی پروژه های ساختمانی طی سالیان اخیر، در همین راستاست.