محمد سعید حیدری،کارشناس اقتصادی و صاحبنظر حوزه مالی مسکن در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعلام کرد: اعمال کنترل و مدیریت در بازار مسکن از مسیر ابزارها و نهادهای نوین تامین مالی و حمایت از ساخت و سازهای برخوردار از مشخصات ویژه امکان پذیر است و نظام بانکی می تواند از طریق در اولویت قرار دادن بخش هایی از بازار مسکن به منظور ارائه تسهیلات و مشوق ها روند رشد قیمت در بازار را تعدیل و کنترل کند.

وی با بیان اینکه طی سال های گذشته تا کنون ساخت و سازهای فناورانه کمتر مورد توجه و اعمال حمایت مالی قرار گرفته است، گفت: می توان ساز و کاری را تعریف کرد که ساخت و سازهای فناورانه در اولویت دریافت تسهیلات و مشوق ها قرار بگیرند.

حیدری توضیح داد: حمایت از ساخت و سازهای فناورانه و در اولویت قرار دادن آن ها برای برخورداری از تسهیلات ویژه اعطایی از سوی شبکه بانکی کشور منجر به کمک به افزایش عرضه واحدهای مسکونی مطابق با الگوی غالب تقاضا در جامعه می شود.

این سیاست هم اکنون توسط بانک مسکن به شکل ارایه تسهیلات ویژه به صنعتی­ سازی و سازنده­ های استفاده کننده از فناوری نوین، در حال اجرا است. تسهیلات بدون ساخت مسکن توسط بانک مسکن به سازنده­ هایی که از فناوری نوین و کاهنده مصرف انرژی استفاده کننده، با سقف ریالی بیشتر و یک درصد نرخ سود کمتر پرداخت می­شود.

به گفته حیدری می توان در همه بانک­ها ساز و کاری را تعریف کرد که تسهیلات ساخت مسکن با اولویت ساخت و سازهایی به متقاضیان و سازندگان پرداخت شود که به دلیل استفاده از روش های فناورانه طول دوره ساخت آن ها نسبت به سایر ساخت و سازها کوتاه تر شده و به این ترتیب سرعت عرضه این واحدها به بازار مسکن افزایش یابد.

حیدری در این باره افزود: از طریق حمایت از این ساخت و سازها از آن جا که طول دوره ساخت و سازهای فناورانه کوتاه تر از ساخت و سازهای سنتی است و امکان عرضه با سرعت بیشتر و در زمان کوتاه تری به بازار مسکن وجود دارد، می توان بخشی از خلاء عرضه واحدهای مورد تقاضای گروه های هدف حمایتی از سوی شبکه بانکی همچون خانه اولی ها و سایر متقاضیان واحدهای مسکونی مصرفی را جبران کرد؛ در واقع افزایش سرمایه گذاری و همچنین حمایت مالی از شرکت های تولید کننده مسکن با روش­ های سرمایه بر(مبتنی بر فناوری) به جای متدهای سنتی کاربر، متدهایی که عموما سرعت ساخت و عرضه را افزایش داده و باعث کاهش فاصله واکنش سمت عرضه به تغییرات قیمت می شود از جمله راهکارهای مفید برای مقابله با شکل گیری حباب قیمتی در بازار مسکن،کمبود عرضه مسکن مورد تقاضای متقاضیان مصرفی و همچنین پیشگیری و تا حدی درمان جهش های قیمتی نامتعارف و غیرطبیعی در بازار ملک است.

وی خاطرنشان کرد: این سرمایه گذاری و حمایت مالی از دو جهت در تعدیل و مدیریت سطح قیمت ها در بازار مسکن اثرگذار است؛ مبنی بر اینکه در بلندمدت سرمایه گذاری و حمایت مالی از متدها و فناوری های نوین ساخت و ساز باعث افزایش توان عرضه مسکن و کاهش فاصله سطح عرضه و میزان تقاضای مسکن در جامعه می شود. در واقع حمایت از این ساخت و سازها و رواج آن ها موجب می شود به سبب افزایش عرضه مسکن در مدت زمان کوتاه تر، منحنی عرضه و تقاضای مسکن در قیمت های پایین تری به هم برسند.

حیدری افزود: از سوی دیگر با رواج سرمایه گذاری برای ساخت واحدهای مسکونی با روش های فناورانه هزینه تولید واحدهای مسکونی یا واحدهای با سایر کاربری ها همچون واحدهای اداری و … نسبت به روش های سنتی کاهش یافته و در نتیجه ترکیب کاهش هزینه بعلاوه برخورداری از اولویت حمایت مالی منجر به افزایش عرضه مسکن در مدت زمان کوتاهتری نسبت به شرایط فعلی خواهد شد و از این جنبه نیز حائز اهمیت است.

به گفته وی با پیاده سازی نظام اعتبارسنجی مالک و مستاجر از سوی شبکه بانکی و ایجاد بانک اطلاعاتی قوی از مشخصات معاملات املاک، این امکان ایجاد می شود که رابطه منطقی بین قیمت معامله و نرخ اجاره ماهانه تعریف شود و در معاملاتی که این رابطه شکسته می شود هیچ تسهیلاتی در دوره های بعدی برای موجران که بخش قابل توجهی از آن ها سازنده هستند، تعریف نشود؛ این بانک اطلاعاتی به ویژه در صورت راه اندازی بازار اجاره داری سامان یافته و حرفه ای و الزام سازنده های متقاضی دریافت تسهیلات به عرضه بخشی از واحدها به بازار اجاره ، در تنظیم سطح قیمت در بازار معاملات املاک اعم از خرید وفروش و اجاره موثر خواهد بود.